Mørketid og trafikkulykker

29.11.2022

Årets mørkeste tid kommer like overraskende på oss hvert år. Når været er tørt og skydekket lett volder det ikke store problemer, men med høsten kommer også regn og tåke. Mørke våte veier stjeler lyset fra bilene og det blir vanskeligere å se. Fotgjengere uten refleks blir umulige å oppdage. Og både bilister og fotgjengere har en tendens til å fortsette som før, selv om sikten er dårligere og dermed reduserer reaksjonstiden.

Hittil i 2022 har vi også sett en økning i antall dødsulukker i trafikken. Antall drepte i trafikken har gått jevnt nedover de siste 50 årene, til tross for økt trafikkmengde. Allikevel ser vi en økende tendens i 2022 i forhold til 2020 og 2021:

Skjermbilde 2022-11-29 095421

Kilde: Statens Vegvesen

Årsaken til økningen i år kan være mange. Det er pekt på pandemistress, endret kjøremønster som følge av endret livs- og arbeidsmønster etter pandemien og redusert oppmerksomhet på grunn av økt skjermbruk i bil.

Alle disse mulige sammenfallende årsakene er viktige faktorer vi må ta inn over oss når vi ferdes i trafikken. En kombinasjon av disse midt i mørketiden gir grunn til ekstra årvåkenhet. Et liv tapt i trafikken er et for mye og vi vil helst ikke miste noen.

Ta deg derfor litt tid til å ta inn over deg hvilke endringer vi har vært gjennom de siste årene og hvilke konsekvenser dette kan ha fått for trafikkbildet. Dette kan kreve annen oppmerksomhet av deg som sjåfør. Sett av et minutt eller to før du begynner å kjøre, pust ut og legg stress og mas til side. Stress og bilkjøring hører ikke sammen. At du kommer 5 minutter for sent til neste avtale er bedre enn at du ikke kommer frem i det hele tatt.

God vinter og god kjøretur!