Personskader på byggeplass

1.03.2023

Ingen vil ha skader og aller minst vil vi ha personskader. Det medfører store konsekvenser først og fremst for den som er skadet og dennes omgivelser, men også arbeidsgiver blir berørt. Først og fremst på det medmenneskelige plan og også i form av tap av arbeidskraft i kortere eller lenger tid og dermed økte utgifter.

Byggeplassen er et utsatt sted i forhold til personskader. Det er mye farlige innretninger og verktøy som håndteres. Og det er uferdige og ufullstendige konstruksjoner å gå på og å oppholde seg under.

Men det farligste er nok den enkelte håndverker. Så lenge det er mennesker som utfører arbeidet skjer menneskelig svikt i form av feilvurderinger, feil utførelse og håndtering, manglende opplæring osv.

Og vi vil at mennesker skal fortsette å være håndverkere. Så hva gjør vi da for å unngå at skader oppstår?

 

De fleste skader på byggeplass skjer ved fall. Ved å analysere helt ned til individnivå er det avdekket hva som er de vanligste årsakene til disse skadene: 

     Bilde1-1

 

Disse årsakene henger sammen: Når det mangler risikostyring og operativ ledelse på stedet, blir de ansatte overlatt til seg selv og sine egne beslutninger. Hvis de ikke har blitt involvert i risikovurderingene og ansvar ikke har blitt delegert til en som er på stedet, gjør den enkelte det beste den kan ut fra egen erfaring og kompetanse.

 

Oppfordringen og lærdommen må være:

  • Bruk tid på god risikovurdering i samarbeid med de ansatte, det skaper eierskap og god kultur
  • Bruk ressurser på god opplæring internt
  • Deleger ansvar hvis byggeplassleder ikke kan være til stede, da er den på byggeplassen som tar ansvar og som de andre kan støtte seg til

 

Litt ekstra tidsbruk i forkant kan spare mye tid og penger senere i prosessen.