Unngå skader etter høststormen

Vi har allerede sett hvordan høststormen kan herje i landet. Store nedbørsmengder kan falle på kort tid, og voldsomme vinder kan fort blåse opp. Dersom du eier eller er ansvarlig for en gjenstand som skaper skade på en tredjeparts eiendom og ikke er forsvarlig sikret kan du være ansvarlig for disse skadene uansett om du driver næring eller er privatperson.

Følg med på været

Det er viktig å følge med på værvarselet og sørge for at dine eiendeler er godt nok sikret når været kommer. Løse gjenstander kan potensielt skape store skader og det er ditt ansvar å forhindre at det skjer. Har du en trampoline må den sikres tilstrekkelig for at den ikke skal fly av gårde under høststormen. Dersom du renoverer et bygg må du passe på at presenninger er godt nok sikret over jobben slik at unødvendig skade ikke oppstår. Materialer må også sikres godt slik at de ikke blåser i vinden og skader annen eiendom. Gjenstander som ligger på tak og som har stor overflate er ekstra utsatt.

 Hva kan du gjøre for å unngå skade?

  • Sørg for å sikre gjenstander med stort vindfang som trampoliner og større materialer. Båter i opplag, carporter og levegger kan også være ekstra utsatt
  • Vurdere om du bør fjerne gamle trær som kan skape stor skade på både gjenstander og personer
  • Bygg under oppføring må sikres særskilt med godt forankret presenning og materialer som blir godt sikret
  • Sjekk at utvendige sluk, kummer og avløp er renset slik at vannet har fri vei
  • Sikre lager, maskiner, materialer og lignende slik at de ikke blir utsatt for vann. Hvis mulig kan ting heves litt over gulvet, spesielt hvis de oppbevares i kjeller eller på gulv som er utsatt ved store nedbørsmengder.

 

Gratis infografikk : Håndverkerens guide til farlig avfall