Når ulykken inntreffer er handlingene i de første minuttene kritiske for utfallet. Det viktigste i slike tilfeller er at du og dine kolleger er forberedt og vet hva dere skal gjøre og hvordan.