Regler for bruk av Drone

Er du klar over hva som kreves for at din bedrift skal kunne bruke drone?

Bruker bedriften drone i forbindelse med filming av salgsprospekter etc., er bedriften pålagt å ha ansvarsforsikring som dekker skader du som dronepilot kan påføre andre.

Du skal melde fra til Luftfartstilsynet før dere starter med bruk av drone i firmaet. Det gjelder egen forskrift for slik virksomhet, og du har også plikt til å sette deg inn i hvem som kan bli operatør og hvordan dette gjøres.

http://luftfartstilsynet.no/selvbetjening/allmennfly/Droner/Om_Droner

Dronen kan maksimalt ha en vekt på 2,5 kg, og maksimalt oppnå en hastighet på 60 knop. Dronen må være i operatørkategori RO1 dersom det skal være dekning for ansvar under vår ansvarsforsikring. Alle operasjoner må skje i dagslys og innen synsrekkevidde. Flygning må heller ikke overstige 120 meters høyde.

https://luftfartstilsynet.no/droner/kommersiell-bruk-av-drone/ro1/

Det er også viktige krav når det gjelder personvern i forbindelse med droneflygning. Droner kan samle inn informasjon som går imot personopplysningsloven, og du har plikt til å sørge for at informasjonen behandles i tråd med personvernregelverket.

Les mer om dette på datatilsynets hjemmesider.

https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/droner---hva-er-lov/?id=6594

Man bør, i størst mulig grad, minimere risikoen for å samle informasjon om privatpersoner når man flyr med dronen, alternativt sladde ansikter, registreringsskilter etc.

Ta kontakt med Byggmesterforsikring dersom bedriften bruker drone i næringsoppdrag, slik at dette føres inn i forsikringsbeviset dersom ansvar skal være dekket.

 

Last ned gratis ordliste: De vanligste ordene og uttrykkene i forsikring