iStock-492806822.jpg

Når ulykken inntreffer er handlingene i de første minuttene kritiske for utfallet. Det viktigste i slike tilfeller er at du og dine kolleger er forberedt og vet hva dere skal gjøre og hvordan.

Hva er det første du gjør når en kollega faller om? Hva gjør du ved en fallulykke eller kuttskade? Ved evakuering; hvilket førstehjelpsutstyr har dere og hvem skal gjøre hva i hvilken rekkefølge?


Undersøkelser viser at unge menn og bygge- og anleggsnæringen er mest utsatt for skader på arbeidsplassen. Bedrifter i denne bransjen bør derfor ha tilstrekkelig førstehjelpsberedskap med nødvendig utstyr og ikke minst ansatte som har fått opplæring og trening i bruken av dette. I kombinasjon med en god beredskapsrutine kan dette bidra mye til å minske skaden betraktelig.

Når skaden først er ute er vi ofte redde for å gjøre vondt verre og barrieren for å tørre å gripe inn er høy. Liv kan reddes hvis de som kommer først til skadestedet handler riktig. Ved en fallulykke er de fleste redd for å flytte på personen på grunn av frykt for nakkeskade. Det er viktig da å tenke på at den skadde også kan omkomme dersom den ikke får frie luftveier og tilgang til oksygen raskt.

Arbeidstilsynet anbefaler førstehjelpskurs og oppfriskning hver 12. til 18. mnd.  Det er utvilsomt en god investering å sørge for at du og de rundt deg kan førstehjelp for å trygge arbeidsplassen deres, men også nærmiljøet. Det er umulig å si når uhell kan inntreffe, og når det inntreffer er det viktig å ha kunnskap til å bidra på en god måte til nødetatene kommer.  

Ønsker du hjelp med å velge riktig førstehjelpskurs og bestilling av anbefalt førstehjelpsutstyr til din bedrift kan du klikke her for å komme til oversikt over bransjetilpassede tilbud til Byggmesterforsikring sine kunder. 

 

Gratis e-bok: En forsikringsguide for håndverkere