Det er varslet vind opp mot 50 m/s i Nordland og Troms grunnet ekstremværet Frank. Ved å varsle på denne måten ønsker man å forberede folk så de gjør sine foranstaltninger for å unngå fare for liv, helse og materielle verdier. Har du tatt alle forhåndsregler?

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/vA3rMm/ekstremvaer-i-nord-fare-for-liv-og-helse

Liv og helse går selvsagt først. Vi skal ikke utsette oss for fare verken ved å oppholde oss i farlige situasjoner eller ved forsøk på å sikre verdier. I forkant av uværet ,og før det setter skikkelig til skal vi imidlertid gjøre det vi kan for å unngå at konsekvensene av uværet blir for store.


Som privatpersoner og huseiere skal vi sørge for at løse gjenstander sikres så de ikke flyr avgårde og gjør skade. Trampoliner er et kjent problem. De blir som seil når vinden tar tak. Demonter eller eventuelt stropp fast trampolineduken for eksempel til en garasjevegg eller lignende. Sett bilen i garasjen eller et annet sted der den ikke er utsatt for flyvende gjenstander. Sikre båter på vannet ekstra godt. Sett søppeldunker i garasjen eller inntil husveggen. Fjern løse ting som befinner seg ute.

Byggeplasser er svært utsatt og må også sikres. Demonter stillaser, sikre presenninger godt til faste punkter eller spikre fast med lekter. Reisverk som ikke er ferdige må avstives og sikres midlertidig for å tåle forventet vindkast, eventuelt demonteres i påvente av bedre vær. Løse materialer og avfall må fjernes eller sikres.

Ved mye vind kommer det også ofte mye vann. Vinduer må lukkes, og gjenstander i kjellere bør ikke stå på gulvet.  

Hvis det oppstår skade på andres eiendom som følge av løse gjenstander som ikke er sikret, kan du som eier komme i økonomisk ansvar. Får du skader på egne eiendeler eller bygg som ikke var tilstrekkelig sikret eller montert iht forventet og varslet vær, kan erstatningen bli redusert eller i verste fall bortfalle. Vi ser dessverre eksempler på dette etter hver storm.

Lykke til, og med ønske om et godt og skadefritt 2021.

 

Gratis e-bok: En forsikringsguide for håndverkere