614605600-1.jpg

I de fleste gjeldende norske standarder er det krav om at din bedrift skal stille en økonomisk garanti for kontraktsforpliktelsene dere har overfor den andre kontraktsparten. Men får dere en garanti for den andre partens betalingsforpliktelser overfor dere?

Kravet eller forslaget om garanti, som ligger i de norske standardene, gjelder både om dere er totalentreprenører eller underentreprenører. I de samme standardene er det også egne punkter som omhandler for eksempel totalentreprenørens garantistillelse overfor underentreprenør. Det samme vil gjelde byggherres garanti overfor en entreprenør.

Vi ser dessverre alt for ofte at særlig totalentreprenører krever garantier av sine underentreprenører uten at de selv stiller garanti for betaling av underentreprenørens arbeider. Det er viktig å være klar over at en garanti kan komme til anvendelse ved en konkurs hos den andre kontraktsparten. Totalentreprenørene ber med andre ord dere som underentreprenører om en økonomisk garanti som de kan stille krav etter dersom bedriften deres skulle gå konkurs i utførelsestiden eller i reklamasjonsperioden for utførte arbeider.

Men hva hvis totalentreprenøren skulle gå konkurs? Dersom dere ikke har fått noen garanti for betaling kan dere risikere at oppgjøret uteblir. Dere som underentreprenør kan også kreve en garanti for betaling av arbeidene som utføres. Dette gjelder også i forhold mellom byggherre og entreprenør.

Er dere usikre på hvilke garantier dere kan eller burde kreve av deres kontraktspart? Kontakt oss i dag!

Spørsmål om garanti? Ta kontakt!