Vannskader.png

Vannskader forårsakes ofte fordi bedriften mangler fokus på sikkerhetsrutiner. Bedriften melder inn skader, og ofte starter samtalen med at de forteller at de har hatt et "uhell".

De fleste som opplever å ha forårsaket alvorlige skader ser i ettertid at dette både kunne og burde vært unngått.

Slike skader har ofte mange og omfattende konsekvenser, som:

  1. anstrengt forhold til byggherre
  2. forsinket overlevering
  3. behov for forsering med overtidsbruk osv.
  4. utsettelse av andre oppdrag
  5. interne kostnader som egenandel på forsikring, fokus på skadeoppretting istedet for nye prosjekter og kunder, samt i noen tilfeller premieøkninger

Gjentagende årsaker

Vi skal se på noen eksempler på saker som stadig gjentar seg, og som er enkle å forebygge.

Provisoriske anlegg for vann

I forbindelse med støp, mur- og flisarbeider benyttes ofte provisoriske vannslanger mellom rom og etasjer i bygning, for enkel vanntilførsel. Ofte består dette bare av en enkel hageslange med hurtigkoplinger. Vi ser ofte at håndverkere glemmer å stenge av vannet ved arbeidsdagens slutt. Slangen eller koplingen ryker  gjerne på kvelden eller natta og vannet strømmer ut i mange timer før lekkasjen oppdages.

Det må understrekes at slike provisoriske slanger og koplinger ikke er godkjent eller beregnet på innendørs bruk. Konsekvensen er i de fleste tilfeller ganske store.

Når man tar i bruk så provisoriske og sårbare anlegg må man også sørge for veldig klare instrukser og rutiner for hva som skal gjelde når man forlater arbeidsplassen, enten det er i lunsjen, eller ved arbeidstids slutt. Har man en instruks som krever at den ansatte skal koble fra slangen, så unngår man problemet. Da får man ikke glemt å stenge vannet!

Har din bedrift instruks på dette?

 

Spørsmål om forsikring kontakt byggmesterforsikring