5 tips forebygge arbeidsulykker.png

Problemene og konsekvensene av en arbeidsulykke kan være store, både for den som rammes men også for den enkelte virksomhet. Bygge- og anleggsbransjen er den næringen som ifølge Arbeidstilsynet er mest utsatt for arbeidsulykker. I følge tilsynet er risikoen for å bli skadet eller omkomme i byggebransjen over dobbelt så høy som gjennomsnittet av alle andre bransjer.

Hvordan kan du som arbeidsgiver jobbe aktivt mot å forhindre arbeidsulykker?
Vi gir deg noen tips på veien mot en tryggere arbeidsplass.

De vanligste arbeidsulykkene

Før du kan jobbe med forbedring av sikkerheten på arbeidsplassen må du først ha oversikt over de største risikotilfellene.

I følge Statistisk Sentralbyrå er de vanligste arbeidsulykkene som følger:

 • Fallulykker
 • Blir truffet av en eller flere gjenstander
 • Stikk- og kuttskader
 • Klemskader
 • Sammenstøt/påkjørsel

Hva som fører til en ulykke kan ofte være sammensatt. I mange tilfeller kan det også være vanskelig å peke på en konkret årsak. For å redusere antall arbeidsulykker vil det derfor være nødvendig å iverksette flere sikkerhetstiltak, som sammen og hver for seg reduserer den generelle risikoen.

Forebyggende tiltak

1. Opplæring og fokus på sikkerhet

 1. Sørge for at arbeidstakerne får nødvendig opplæring i sikring av byggeplassen. Her finnes det en rekke nyttige kurs som for eksempel HMS kurs og fallsikringskurs.
 2. Gi jevnlig informasjon om gjeldende sikkerhetsrutiner og følg opp at disse følges.
 3. Sørg for at dine ansatte kjenner til de største risikoforholdene, og minn de gjerne på det med jevne mellomrom.
 4. Fokus på sikkerhet henger ofte sammen med at bedriften har en god sikkerhetskultur. Den viktigste faktoren for å skape en slik kultur er deg som leder. Hvis du er tydelig opptatt av sikkerhet vil dette gjenspeiles i dine ansattes holdninger.

2. Bruk av sikkerhetsutstyr
 1. Sørg for at de ansatte alltid har lett tilgang til sikkerhetsutstyr.
 2. Sørg for at sikkerhetsutstyret er oppdatert og i orden.
 3. Sørg for at de ansatte har fått god opplæring i bruk av utstyret.

3. Bruk av maskiner og hjelpemidler
 1. Sørg for at de ansatte har god tilgang til riktig verktøy og hjelpemidler, som for eksempel kran.
 2. Sørg for at verktøyet er oppdatert og i orden.
 3. Sørg for at de ansatte får god opplæring i bruk av utstyret.
 4. Sørg for at ingen tukler med verktøyet og maskinene. Mange demonterer påmontert sikkerhetsutstyr for at det skal være tidsbesparende. Dette kan føre til alvorlige ulykker.

4. Mindre alenearbeid
I følge Arbeidstilsynet kan alenearbeid øke sannsynligheten for at ulykker oppstår. Samtidig kan alenearbeid øke skadeomfanget etter en ulykke, på grunn av at det kan ta ekstra tid før hjelpen kommer. Et viktig sikkerhetstiltak blir derfor å sørge for at dine ansatte i størst mulig grad har noen å jobbe sammen med.


5. Rydde
Å holde anleggsområdet ryddig og oversiktlig er alltid et godt sikkerhetstiltak.

 

Kartlegg ditt forsikringsbehov