Garanti byggelån

Etter en lengre prosess har du endelig fått beskjeden du har ventet på, byggherren har valgt deg som hovedentreprenør. Nå gjenstår bare å avklare de siste detaljene før kontrakten skal underskrives, blant annet den delen som går på sikkerhetsstillelse.

Som forventet krever oppdragsgiveren at du skal stille med en entreprenørgaranti. Byggherren selv er derimot ikke så interessert i å gjengjelde ytelsen. Forslaget blir at du heller får en bekreftelse fra banken om at byggelån er åpnet og at du samtidig får en registrert trekkrettighet. Dette er jo noe mange gjør og en bekreftelse fra byggherrens bank må jo være sikkert, tenker du kanskje. Men er et åpnet byggelån med en trekkrettighet det samme som en garant for rettmessig oppgjør, eller er det falsk trygghet?

Norske banker er seriøse aktører du kan stole på. Har du fått en bekreftelse fra byggherrens bank om at de har registrert din trekkrettighet på byggelånet, er dette noe du med trygghet kan forholde deg til. Dette er likevel ikke ensbetydende med at du har fått tilstrekkelig sikkerhet for riktig og fullstendig oppgjør.

Ved å utstede en trekkrettighet har banken garantert at du kan belaste oppdragsgivers byggelån, etter hvert som beløp forfaller til betaling. Dette er derimot forutsatt at det fortsatt er ledig ramme å trekke på og at den opprinnelige byggelånsrammen opprettholdes som først avtalt.

Eksklusiv trekkrettighet

I tillegg til hovedentreprenørens vederlag er det ofte mange andre kostnader som skal belastes byggelånet. Blant disse er bankens etableringsgebyrer og løpende renter, kostnader forbundet med løpende byggelånsoppfølging, betaling av tomt, dekking av kostnader fra andre leverandører, og dekking av byggherrens egne kostnader, for å nevne noe.

For at du som hovedentreprenør skal sikre deg best mulig, blir det derfor viktig å be om en eksklusiv trekkrettighet framfor en generell. I dette ligger det at banken bekrefter at et gitt beløp av den åpnede byggelånsrammen er avsatt til å dekke krav fra deg. På denne måten har du større oversikt over hvor mye som gjenstår på byggelånet uten at du hele tiden må forholde deg til hvor mye andre aktører trekker.

Byggelånsrammen

Selv om du skulle få byggherrens bank med på å gi deg en eksklusiv trekkrettighet er du likevel ikke sikret fullt oppgjør. Dersom byggherren bryter noen av premissene for byggelånet kan banken i noen tilfeller ha rett til å redusere rammen eller kansellere byggelånet i sin helhet. Dersom byggherren skulle gå konkurs vil det alltid medføre en umiddelbar stenging av byggelånet.

En trekkrettighet, uansett om den er generell eller eksklusiv, gir kun entreprenøren rett til å belaste ledig ramme på et aktivt byggelån. En bekreftelse på åpnet byggelån med trekkrettighet er derimot ingen garanti fra banken om at byggelånsrammen opprettholdes uansett årsak. En reduksjon av byggelånsrammen eller kanselering av byggelånet vil derfor gå ut over eventuelle trekkrettigheter.

Garanti for oppgjør

Dersom du påtar deg et oppdrag for en solid og seriøs byggherre, kombinert med at du får en eksklusiv trekkrettighet på kundens byggelån, har du all grunn til å kunne forvente et riktig oppgjør. Dette er dog ingen garanti og den eneste måten du kan føle deg helt sikker er ved å få byggherren til å stille en betalingsgaranti gjennom banken eller et forsikringsselskap.

 

Kartlegg ditt forsikringsbehov