dyrere-bilforsikring.png

I 2017 er det mange som kommer til å bli overrasket når regningen for bilforsikringen kommer. Uansett hvilket forsikringsselskap du bruker vil du oppleve at fakturaen for kjøretøyforsikringen blir høyere.

Årsavgiften for kjøretøy, populært kalt veiavgiften, har alltid vært et sikkert vårtegn og 2017 blir heller intet unntak fra dette. Samtidig med at hestehoven melder sin ankomst neste år må avgiften betales som normalt. Det mange ikke er klar over er at 2017 blir aller siste gang man skal betale årsavgift for kjøretøy. Dette betyr likevel ikke at motorister slipper å betale. Staten kommer fortsatt til å kreve inn penger for bruk av norske veier, men da under navnet trafikkavgift.

Samtidig med navnebytte vil innkrevingsmetoden endres. Istedenfor å gjøre det på «gamle måten» vil avgiften i fremtiden kreves inn av forsikringsselskapene. Trafikkavgiften skal betales sammen med ansvarsforsikringen. Du betaler avgift for hver dag du har ansvarsforsikring.

Hva betyr dette for deg?

Den største endringen blir at du ikke lenger skal betale årsavgift på en egen faktura. I stedet betaler du trafikkavgiften på samme faktura som forsikringen, enten årlig eller i terminer, avhengig av hva du selv har valgt.

Nye rutiner gjelder fra 2018
Trafikkavgiften innføres i 2018. Det er en stund til, men noen av våre kunder vil allerede i 2016 og i 2017 få en faktura med krav om trafikkavgift for 2018.

Eksempel:
Neste hovedforfall for Byggmester Bobs forsikring er 15. januar 2017. I og med at forsikringen betales forskuddsvis, vil den gjelde til og med 14. januar 2018. Det betyr at Bob skal betale trafikkavgift for tidsrommet 1.-14. januar 2018. Resten av avgiften for 2018, (og de første 14 dagene av 2019), kommer på fakturaen som har forfall 15. januar 2018.

Har du forfall på neste års forsikring i løpet av de første månedene i 2017, vil du se i informasjonen fra forsikringsselskapet, at trafikkavgiften er tatt med. Du skal betale for de dagene i 2018 som forsikringen gjelder for.

Årsavgiften for 2017 betales direkte til staten 20. mars neste år, akkurat som før. 

De viktigste nyhetene:

  • Årsavgiften endrer navn til trafikkavgift.
  • Avgiften skal kreves inn av forsikringsselskapene på vegne av staten.
  • Avgiften skal betales sammen med ansvarsforsikringen for bil, og du betaler avgift for hver dag du har ansvarsforsikring.

Trafikkavgiften skal betales for alle kjøretøy som er ansvarsforsikret. Dette omfatter bil, moped, MC og ATV.

 

Kartlegg ditt forsikringsbehov