bmf-glemteforhold.jpg

Når forsikringsselskapet kjenner bedriften vil som regel det grunnleggende behovet være ivaretatt, men selv i de beste samarbeid skjer det faktisk at det dukker opp skader der eier ikke er forsikret på grunn av forglemmelser.

Bedrifter antar ofte at forsikringsselskapet ivaretar behovet de har for forsikringer. Men, det er kun eier eller daglig leder som har den fulle oversikten over det bedriften har forsikringsplikt for.

Artikkelen gjennomgår ikke hele bedriftens forsikringsbehov, men peker på noen forhold der vi har erfaring for at mange glemmer å melde fra til forsikringsselskapet om endringer som skjer underveis i forsikringsåret eller at bedriften ikke i tilstrekkelig grad har regnet på verdien av alle eiendeler. Dette kommer av at det kun er du som eier eller daglig leder som har kunnskap om bedriftens eiendeler eller annet dere har forsikringsplikt for.

  • Husk at du ved opptelling alltid bør bruke tall for det tidspunktet da det er mest varer/materialer, utstyr samlet på ett sted så det ikke oppstår underforsikring.

Last ned sjekklisten for ofte glemte forhold i bedrifters generelle forsikringsbehov