Det er lønnsomt å ha gode forsikringer

Vær forberedt på det uforutsette - med gode forsikringer. En erfaren byggmester med over 35 års erfaring forteller hvorfor det er lønnsomt å ha gode forsikringer. 

Daglig leder i Futura Entreprenør AS, Morten Støkken Nielsen, er en erfaren Byggmester med over 35 år i byggebransjen og mangeårig medlem av Byggmesterforbundet. Gjennom sin tid i bransjen har han opplevd mye og tilegnet seg verdifull kunnskap som han til daglig bruker til det beste for sine kunder. Noe av det han har erfart er viktigheten av å ha gode forsikringer fra en leverandør som virkelig forstår byggebransjen.

For Futura Entreprenør, som er kjent for å være en skikkelig og seriøs leverandør med et godt rennommé, har det alltid vært viktig å jobbe under trygge rammer, slik at man selv kan være en god og forutsigbar samarbeidspartner. Dette betyr at man skal være sitt ansvar bevisst og alltid levere det som forventes og kreves av en. For å få til dette har bedriften fokus på kvalitet, jevnlig kompetanseheving, minimering av unødvendig risiko og ikke minst på det å ha gode forsikringer.

«Som forsikringskunde er vi selvfølgelig opptatt av å ha gode priser, men viktigst av alt er kvaliteten» sier Morten, som presiserer at en billig forsikring fort kan bli veldig dyr hvis den ikke står til forventningene.

«Uansett hvor forsiktig man er eller hvor mange forhåndsregler man tar så vil det fra tid til annen skje noe uforutsett. Hva som enn inntreffer er vi i Futura Entreprenør opptatt av at våre kunder ikke skal bli skadelidende. For å sikre at man kan stå ved sine forpliktelser, selv om noe uforutsett skulle hende, er man nødt til å ha riktige forsikringer som dekker kostnadene ved en eventuell skade. I tillegg til at man har riktige dekninger er det minst like viktig at forsikringsselskapet jobber fort og effektivt. Hvis man må krangle for hver krone man skal ha ut, og forsikringsselskapet drøyer utbetalingene mer enn nødvendig, kan det bli stans i arbeidet. En ufrivillig stans kan føre til forsinkede leveranser, noe som gjør at de totale kostnadene vil bli vesentlig høyere enn selve skaden», sier Morten. Dette begrunner han med at forsinkede og mangelfulle leveranser fører til misfornøyde kunder, og ikke minst et dårlig rykte som på sikt kan ble meget kostbart.

Fra tidligere har Morten og virksomhetene han har jobbet i prøvd ut forskjellige forsikringsselskap, men har gjennom de siste 9 årene vært en trofast kunde av Byggmesterforsikring.

«Hos Byggmesterforsikring opplever vi å få gode råd om hvordan vi kan redusere risikoen vår samtidig som de er veldig effektive og løsningsorienterte når et uhell først er ute. Å ha en forsikringsleverandør som ikke leter etter argumenter for å kunne si nei til et krav, men som heller jobber for kundene sine og leter etter gode løsninger er uvurderlig. Videre forteller han at Futura Entreprenør føler seg trygg som kunde hos Byggmesterforsikring og at dette skaper positive ringvirkninger for deres forhold til kunder og samarbeidspartnere.

«Gjennom Byggmesterforsikring, som er eid av byggebransjen selv, har vi de beste løsningene samtidig som vi har en partner som hele tiden jobber for vårt beste uten å gjemme seg bak "liten skrift". At Byggmesterforsikring i tillegg har jevnt gode priser og leverer både forsikringer og garantier gjør selskapet til et opplagt valg for byggebedrifter som ønsker å drive seriøst og forutsigbart» sier Morten.

For Futura Entreprenør, som gjør alt for å tilfredsstille egne kunder, er Byggmesterforsikring derfor en opplagt samarbeidspartner også i fremtiden.

Kartlegg ditt forsikringsbehov