CTA røde kors 2-2.png

Alle bedrifter har behov for førstehjelpskurs og nødvendig førstehjelpsutstyr. Hvert år skader 79.000 nordmenn seg på arbeidsplassen, noe som i praksis betyr over 200 skader daglig. Rundt halvparten av skadene fører til sykefravær, og 25 prosent blir i ulik grad rammet av funksjonsnedsettelse.

Behovet for førstehjelp i byggebransjen

Bygg- og anleggsbransjen er den bransjen som er mest utsatt for ulykker på arbeidsplassen (kilde). Derfor er det viktig at man kjenner til ansvaret man har som arbeidsgiver, og tiltak som både kan forebygge ulykker og redusere risikoen dersom uhellet først er ute.

Blant ulykker med dokumentert årsak i byggebransjen er fallulykker den som klart forekommer hyppigst. Likevel er det høyest forekomst av ulykker med ukjent årsak (kilde).

Ser vi på de mest utbredte dødsårsakene i Norge, er det hjerte- og karsykdommer som troner på toppen. En av de største årsakene til akutt og uventet hjertestans i Norge i dag, er hjerteinfarkt. Hvert år rammes rundt 3 000 personer med plutselig og akutt hjertestans utenfor sykehus, og mange av disse er forårsaket av akutte hjertesykdommer.

Dette understreker viktigheten av å ha en hjertestarter i umiddelbar nærhet. Arbeidsmiljøloven krever at førstehjelpsutstyr er lett tilgjengelig på arbeidsplassen, og ansvaret for at utstyret er komplett hviler på arbeidsgiveren.

Når ulykken inntreffer

Uavhengig av hvilken type arbeidsskade som inntreffer, bør enhver redningsprosedyre starte med å sikre skadestedet og deretter tilkalle helsepersonell. Videre må det settes i verk det som er mulig av førstehjelp. Da er det avgjørende å være forberedt - både i form av nødvendig førstehjelpsutstyr og kompetanse på førstehjelp.

Røde Kors Førstehjelp anbefaler alle, både bedrifter og privatpersoner, å delta på et førstehjelpskurs. Som nevnt er byggebransjen spesielt utsatt for skader, og det er derfor sterkt anbefalt at alle ansatte gjennomfører et førstehjelpskurs.

I tillegg er det anbefalt at alle som har, eller går til innkjøp av, en hjertestarter deltar på et hjertestarterkurs. På et hjertestarterkurs lærer du blant annet å gi "rett" hjertekompresjoner og innblåsinger (HLR) i kombinasjon med bruk av hjertestarter.

Førstehjelp ved mistanke om hjertesykdom:

Dessverre er det for mange som venter med å ringe etter hjelp fordi man er usikker. Jo tidligere man kommer til sykehus for behandling, desto større sannsynlighet for at man blir tilnærmet like frisk som før hjerteinfarktet oppstod.

  1. Dersom smerter er vedvarende, ring 1-1-3
  2. Unngå å forlate pasienten
  3. La pasienten sitte behagelig
  4. Hold pasienten varm


Førstehjelp dersom pasienten blir bevisstløs og ikke puster normalt:

  1. Hvis ikke tegn til liv, varsle 1-1-3
  2. Start med 30 brystkompresjoner
  3. Gi 2 innblåsinger
  4. Fortsett HLR (hjerte- og lungeredning), og frembring hjertestarter


Nå får kunder av Byggmesterforsikring gode tilbud på førstehjelpskurs og førstehjelpsutstyr levert av Røde Kors Førstehjelp. I tillegg får kunder 3.000 kroner i rabatt på hjertestarter.