iStock-503807222 (1).jpg

Uansett hva slags type bygg- og anleggsarbeider deres bedrifter utfører, eller hvilken rolle dere har i et kontraktsforhold, vil det før eller siden bli stilt spørsmål om garanti.

For å unngå at garantikravet kommer overraskende på dere som entreprenører i etterkant av kontraktsinngåelser, kan det være lurt å undersøke muligheten for garantistillelse allerede i anbudsfasen av et prosjekt.

Dersom dere jobber med anbud eller tilbud kan det være lurt å sjekke ut garantistillelse for å få et prisoverslag. På denne måten kan dere «bake» kostnadene inn i tilbudet og unngå en utgift dere ikke hadde tatt med i beregningene.

Ved å kontakte garantisten tidlig og få en vurdering av deres bedrifts økonomi, kan de blant annet antyde hvor store økonomiske rammer som kan tilbys for garantier. Dere kan da også få råd om hvilke økonomiske forhold bedriften bør tenke igjennom for at det skal være lettere å få stilt nødvendige garantier i fremtiden.

Ettersom Byggmesterforsikring kun tilbyr garantier til aktører i bygg- og anleggsbransjen, har våre rådgivere har meget god kompetanse tilknyttet gjeldende norske standarder samt kravene i bustadoppføringslova. Skulle dere bli forespurt om en type garanti som er ny for dere, tar vi gjerne en utfordring.

Spørsmål om garanti? Ta kontakt!