Det er en stor forskjell på forsikringsselskaper og rådgivere innen forsikringsbransjen – både når det gjelder forsikringsprodukter og kompetanse. Jobber du i byggebransjen kan det lønne seg å velge et forsikringsselskap som både har spesialtilpassede forsikringer, skreddersydd for deg og dine behov, og rådgivere som kjenner byggebransjen og kan gi deg de beste rådene.

La oss eksemplifisere forskjellen på generelle forsikringsselskaper og spesialiserte forsikringsselskaper.

Se for deg to ulike personer, men som har de samme forsikringsbehovene. La oss kalle dem Håvard og Lars. Håvard er kunde hos et forsikringsselskap som spesialiserer seg på byggebransjen. Lars er kunde hos et generelt forsikringsselskap. Håvard er en spesielt fornøyd forsikringskunde. Lars er en generelt fornøyd forsikringskunde. Hvorfor? På grunn av disse tre tingene:

  • Bedre rådgivning: Når Håvard snakker med sin rådgiver, snakker han med en spesialist på byggebransjen og håndverkeres behov. Lars har en generell rådgiver. 
  • Spesialtilpassede forsikringer: Håvards forsikringer er spesialtilpasset hans behov som håndverker. Lars har generelle forsikringer.
  • Kompetente skadebehandlere: Når Håvard har en skade, snakker han med en skadebehandler som er spesialist på byggrelaterte skader. Lars snakker med en generell skadebehandler.

Det er grunnen til at det lønner seg å velge spesialiserte forsikringsselskaper.

For flere råd om valg av forsikringsselskap, kan du laste ned vår forsikringsguide for håndverkere. Den gir deg informasjonen du trenger for å ta de valgene som er best for deg og din bedrift. 

Gratis e-bok: En forsikringsguide for håndverkere

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i mars 2017 og har blitt oppdatert med ny informasjon.