iStock-545657174.jpg

Dersom en underentreprenør mangler forsikringer kan du som hovedentreprenør ende med kravet som skulle vært rettet mot underentreprenør. Sørg derfor alltid for å innhente forsikringsattest fra dine underentreprenører.

Forsikringsreglene som gjelder prosjektgjennomføring forutsetter at alle aktørene minimum skal ha følgende forsikringer:

  • Alminnelig ansvarsforsikring (rettslig erstatningsansvar for skade på tredjemanns ting eller person)
  • Prosjektforsikring (Bygge- og anleggsforsikring eller tilsvarende).
  • Lovpålagt yrkesskade for egne ansatte

Fra tid til annen ser vi i forbindelse med skadesaker at det benyttes underentreprenører med mangler i forsikringene. Dette kan få store følger for hovedentreprenøren! Du som entreprenør har altså en plikt til å påse at underentreprenør har de nødvendige forsikringer i orden. 

Pass på at ikke underentreprenørens økonomi er så dårlig at det foreligger konkursrisiko da mange forsikringer opphører hvis virksomheten opphører.

Husk at feil konstruksjon eller utførelse ikke er forsikret så hvis underentreprenøren gjør feil så er ikke utbedring av feilen dekket over hans eller hovedentreprenør forsikring. Dersom underentreprenørs ansvarsforsikring er i orden vil den dekke skade på den del av bygget som underentreprenør ikke har utført.

Hvis et bygg under oppføring brenner så vil hovedentreprenørens forsikringsselskap normalt håndtere skaden og rette regress mot underentreprenørene som selv skal forsikre sine entrepriser. Dersom forsikring mangler hos underentreprenør vil hovedentreprenørens egenandel øke med som følge av at plikten til å påse at forsikringene var i orden ikke er overholdt.

Dette er bare et par eksempler på hva konsekvensen kan være av at man ikke etablerer og følger enkle rutiner på dette området.     

Gratis e-bok: En forsikringsguide for håndverkere