Hovedentreprenørens guide til skadebehandling etter overlevering.jpg

Dekker forsikringen feil eller tabber vi selv har gjort? Hvordan forholder vi oss til krav fra våre kunder? Hva bør vi gjøre når byggherre eller oppdragsgiver kontakter oss med melding om reklamasjon etter overlevering? I denne artikkelen får du svarene du trenger, og råd og tips om hvordan du best kan håndtere eventuelle skader, feil og mangler etter overlevering.

Som total- eller hovedentreprenør er du ansvarlig for feil eller mangler overfor byggherre eller oppdragsgiver i fem år etter at jobben er overlevert. Det er du som har inngått kontrakten og all jobb har blitt avtalt gjennom deg. Alle underentreprenører har fakturert gjennom deg og det er kun deg de har kontrakt med. Det er bare du som har kontrakt med byggherre eller oppdragsgiver, og derfor er det du som må rydde opp dersom det kommer et krav.

Skaden skal alltid meldes til egen bygningsforsikring

Det er flere grunner til dette. For det første blir byggherre ivaretatt av sitt eget selskap og slipper å forholde seg til flere parter. Byggherrens egen forsikring dekker som regel følgeskaden etter håndverksfeil og den dekker ofte mer enn det ditt eventuelle ansvar dekker.

For det andre unngås direkte diskusjoner mellom byggherre, deg og eventuelle underentreprenører. Byggherrens forsikringsselskap har ofte et apparat til å ta seg av slike skader, blant annet ved å sende takstmann som avdekker skadeårsaken. Først når den faktiske skadeårsaken er avdekket, kan det avklares hvem sin feil det er.

Benytt deg av utbedringsretten

Blir det påvist at det er din feil, kan byggherrens forsikringsselskap spørre deg om du vil benytte deg av utbedringsretten - merk at denne retten gjelder selve reklamasjonen og ikke følgeskaden av denne. Du bør benytte deg av denne hvis du er enig i konklusjonen og hvis det som er skadet er innenfor fagfeltet ditt. Det blir billigere enn om byggherrens forsikringsselskap skal utbedre feilen ved hjelp av andre håndverkere og sende regningen til deg etterpå.

Hvis du går tidlig inn og utbedrer feilen uten å få avklart hva årsaken faktisk var, kan bevis bli borte. Da risikerer du å stå igjen med en stor regning for ting du har gjort uten at du juridisk sett var forpliktet til å gjøre det. Omfanget kan også bli større enn det du først trodde, og det kan bli vanskelig å trekke seg ut når du først har begynt med utbedringen.

Begynner du å utbedre for egen regning uten at du egentlig vet om det er din plikt eller ikke, kan det også tolkes som en erkjennelse av ansvar.

Sørg for at feilen blir rettet

Når det blir påvist at årsaken er feil utført arbeid av deg eller dine underleverandører, er det ditt ansvar som hovedentreprenør å sørge for at feilen blir rettet. Hvis underleverandøren ikke retter feilen eller mangelen på eget arbeid, må du sørge for at andre gjør det.

Hvis det er følgeskader utenfor underleverandørens kontraktsarbeider, kan dette være omfattet av dennes ansvarsforsikring. Underentreprenør bør derfor melde fra til forsikringsselskapet sitt for en vurdering.

Hva dekker forsikringen?

Som hovedentreprenør dekker ikke forsikringen din skade på feil utført arbeid, ei heller følgeskader etter dette på eget prosjekt. Men hvis det er følgeskader utenfor eget prosjekt, kan disse være omfattet av ansvarsforsikringen. Du bør derfor ta kontakt med forsikringsselskapet ditt når du vet at det er du eller dine underleverandører som har skyld i skaden. Da kan du få avklart eventuelle usikkerheter og få råd om hvordan du skal forholde deg til situasjonen videre.

Denne artikkelen var først publisert 13. mars 2018

Last ned gratis e-bok: Forsikringsguide for håndverkere