Hva gjør du ved skade på bilen?

Ulykker og skader på bilen skjer heldigvis ikke så ofte. Men derfor får vi også flere henvendelser i løpet av en uke hvor kunden lurer på hvordan han skal forholde seg etter skaden har skjedd. Vi gir deg tipsene som gjør deg mer forberedt dersom du skulle komme ut for en hendelse.

Har du aldri hatt skade på bilen din er det naturlig at du har flere spørsmål vedrørende skadebehandlingen enn dersom du driver et stort selskap med mange biler, som ofte kan ha noen bilskader i året.

Skadeskjema

Dersom du har vært i en kollisjon med en annen bil, må du fylle ut et skadeskjema. Ved kollisjon mellom to biler skal den første siden av skademeldingsskjemaet fylles ut av begge parter i fellesskap og begge to skal signere nederst. Her er det viktig å beskrive hendelsen så nøyaktig som mulig før skjemaet undertegnes og deles mellom førerne. Ikke undertegn noe du er uenig i. Ved uenighet om hendelsen kan man velge å la være å undertegne og heller levere hver sin skademelding til hvert sitt selskap. Begge førerne skal ha hver sin del, og på side 2 skal hver fører forklare sin side av saken for eget selskap før skademeldingen sendes inn.

Ekstra informasjon

Selskapet skal avgjøre spørsmål om ansvar. Dette er ikke alltid svart/hvitt, selv om forsikringstakeren ikke føler skyld er det Bilansvarsloven, gjeldende trafikkregler og tidligere retts- og nemdsavgjørelser som avgjør skyld og som ligger til grunn for at selskapene fordeler skylden seg imellom eller at et av selskapene erkjenner fullt ansvar for hendelsen. Det er alltid gunstig for forsikringsselskapet å ha mest mulig informasjon i forbindelse med behandling av saken. Ta gjerne bilder av ulykkesstedet som du sender inn sammen med skademeldingen. Dersom det er vitner til hendelsen kan du gjerne ta kontaktinformasjonen til disse slik at selskapet kan samle inn flere forklaringer vedrørende hendelsen i ettertid.

Skadenummer

Bilverkstedet ønsker ofte å ha et skadenummer før du går i gang med taksering og evt. oppretting av skaden. Skal du ha bilen på verksted rett etter hendelsen eller får etterspurt skadenummer kan det derfor lønne seg å ringe oss.

Dekning for egen skade

Det er selskapet som skal vurdere dekningen for skaden og skyldspørsmål i et skadetilfelle med flere parter. Har du kaskoforsikring er det selskapet som gjør opp hele skaden og tar hånd om en eventuell diskusjon med motpartens forsikringsselskap. Har du ikke kaskoforsikring og hendelsen er motparten sitt ansvar, må du forholde deg direkte til motpartens selskap for avtale om reparasjon av egen bil.

Egenandel og merverdiavgift

Husk at delkasko- og kaskoskader alltid medfører en innbetaling av egenandel. Unntaket er når motparten erkjenner ansvar for skaden. Næringslivskunder med andre bilklasser enn personbil må selv betale merverdiavgiften for så å avregne denne i eget regnskap.

Har du ikke skademeldingsskjema for motorvogn liggende i bilen din? Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt i dag!

 

Kartlegg ditt forsikringsbehov