Rådgivere forsikring byggebransjen.png

Forsikring er et stort område og du bør ta deg tid til å gå gjennom dette området sammen med en rådgiver som kan din bransje.

De forsikringsdekningene en bedrift i våre bransjer kan ha gjelder:

  • Rettslig erstatningsansvar som entreprenør
  • Rettslig erstatningsansvar som byggherre
  • Rettslig erstatningsansvar som styremedlem
  • Prosjektforsikring
  • Egne bygninger
  • Verktøy, maskiner, varer og løsøre på fast lagersted eller kontor
  • Biler og arbeidsmaskiner
  • Verktøy og løsøre i bil
  • Yrkesskadeforsikring og andre personalforsikringer


Byggmesterforsikring kan bidra til å avdekke hva som er riktig forsikringsnivå for din bedrift. Forsikringstaker må allikevel ha et bevisst forhold til hva bedriften eier slik at det heller gis for mange opplysninger enn for få. Våre rådgivere kan forklare hva som ligger inne i de forskjellige forsikringene av dekninger. Våre skadebehandlere kan foreta vurderinger av spørsmål som knytter seg til konkrete problemstillinger som forsikringstaker ønsker å ta opp.

Hvilke nøkkelpersoner bør du som bedriftsleder sikre med bedre forsikringsdekninger? Er det noen få som er viktige eller er alle ansatte like viktige? Hvor lett er det å få inn gode vikarer eller ansette nye når folk blir stående i helsekø?

Forsikring er et stort område og du bør ta deg tid til å gå gjennom dette området sammen med en rådgiver som kan din bransje. Vi i Byggmesterforsikring kjenner byggebransjen og er derfor godt rustet til å veilede deg til å finne ditt firmas forsikringsbehov.

* Med bedriftsforsikringer menes her forsikringer for bedriften generelt og ikke de mer spesielle forholdene med hensyn til prosjektforsikringene.

Spørsmål om forsikring kontakt byggmesterforsikring