Unngå innbrudd brakker.png

Innbrudd i brakker er et velkjent problem. Sikkerheten ved disse er ofte lav samtidig som det er generelt lite vakthold på byggeplasser etter endt arbeidstid. Dette kombinert med at brakkene ofte inneholder en del verdier gjør de til attraktive mål for innbruddstyver. Så hvordan kan du sikre deg mot innbrudd i brakkene dine?

Usikker på hvilke forsikringer du trenger på byggeplassen? Last ned forsikringsguiden vår for en innføring. 

1. Gjør det mindre attraktivt

Ett av de viktigste tiltakene du kan gjennomføre er å gjøre brakkene mindre attraktivt for kjeltringer. Innbruddstyver er på jakt etter verdier og ved å synliggjøre at det ikke er noe å finne vil det heller ikke være så interessant å bryte seg inn.

Eksempler på tiltak:

  1. Ikke oppbevar verdier og verktøy i brakker med vinduer der det er veldig synlig fra utsiden.
  2. Minimaliser hvilke verdier som til enhver tid befinner seg i brakkene og på byggeplassen generelt.
  3. Sett opp skilt hvor dere informerer om at det ikke oppbevares verdisaker i brakkene.

2. Gjør det avskrekkende

Ingen innbruddstyver ønsker å bli tatt. Tiltak som gjør det lettere å oppdage innbruddsforsøk og som gjør det lettere å finne ut hvem gjerningspersonen er, er derfor noe man med fordel kan gjøre.

Eksempler på tiltak:

  1. Ha utelampe med bevegelsessensorer utenfor brakkene.
  2. Plasser brakker slik at dører er synlig fra vei.
  3. Installere overvåkningskamera.
  4. Fordel ansvar for overvåkning, og informer gjerne naboer om å registrere mistenkelig aktivitet rundt brakkene.

3. Sikre brakkene

Til tross for at det ikke oppbevares verdigjenstander i brakkene og man gjør alt for å avskrekke potensielle innbruddstyver, vil det likevel være noen som prøver seg. Det er derfor viktig å sikre brakkene best mulig slik at det blir vanskelig for uvedkommende å ta seg inn.

Eksempler på tiltak:

  1. Bruk FG-godkjent lås klasse 3 og påsveiset beskyttelseshette over låsen.
  2. Unngå å gjemme nøklene på byggeplassen
  3. Ha oversikt over hvem som har tilgang til nøkler og koder

Hva når uhellet først er ute?

Hvis du til tross for alle sikringstiltak likevel får innbrudd er det viktig å kunne redegjøre for hva som har blitt stjålet. Det er derfor viktig at du har oversikt over hva som oppbevares i brakkene. Ha orden på bilagene da disse brukes som dokumentasjon på det du eier. 

Trenger du en innføring i hvilke forsikringer det lønner seg å ha på byggeplassen? Vi har utarbeidet en forsikringsguide for håndverkere som tar deg gjennom de viktigste tingene du bør tenke på. Du kan laste den ned helt gratis her

Gratis e-bok: En forsikringsguide for håndverkere