unngå tyveri i container.png

Tyveri på byggeplassen er et stort problem for byggenæringen. I følge en undersøkelse gjennomført av Byggenæringens landsforening viste det seg at 90 prosent av de store bedriftene i byggenæringen har hatt tyveri fra byggeplass (kilde). De fleste låser nå utstyret sitt inn i containere, men hvordan sikrer du containeren din mot innbrudd?

En viktig faktor å ta hensyn til med tanke på tyveri og innbrudd på arbeidsplassen er beliggenhet. Det bør gjøres en vurdering av hvor stor risikoen er for tyverier. Hvis byggebedriften ikke er kjent i området kan det være lurt å kontakte det lokale politiet, vaktselskaper, forsikringsselskaper, andre entreprenører eller naboer rundt arbeidsplassen, for å forhøre seg om risikoen for innbrudd.

Sikre tilgangen til byggeplassen

Sørg for å forhindre uønsket trafikk innenfor byggeplassen. Utnytt de naturlige forutsetningene området har til å plassere maskiner, containere osv. ute av syne fra utenfor byggeplassen. 

Sikre containere

Som oftest lagres det mye verdifullt utstyr i containere og det er derfor svært viktig at disse sikres på best mulig måte samt gjøre det vanskelig for potensielle tyver å finne ut hvilket utstyr containerne inneholder. Låsbommer til containere er sårbare. Andre typer låser bør også vurderes for eksempel innebygde/beskyttede låser. Alle låser og beslag må være FG-godkjente

Tips: Snu containeren med dørene mot hverandre ved lengre pauser i arbeidet.

Tiltak mot innbrudd i container

Merking av utstyr

Du kan aldri sikre deg fullt ut mot tyveri, men du kan sørge for at utstyret er tilstrekkelig merket for å forhindre videresalg av ditt utstyr. Byggenæringens Landsforening (BNL) har blant annet et prøveprosjekt som går ut på å merke verdifulle gjenstander med flytende mikropartikler, og hvor gjenstander som er merket er registrert i en internasjonal eiendelsdatabase (kilde)

Overvåkning

Ansett et vaktselskap for å ivareta sikkerheten. De kan blant annet hjelpe med skilting for å skremme vekk potensielle tyver. Monter mange lamper med bevegelsessensorer. Dette gir oppmerksomhet.

Transport

Dette er et av det viktigste tiltakene for å forhindre tyveri fordi transport er en stor hindring for tyvene. Det er viktig å gjøre det så vanskelig som mulig å kjøre inn store biler som kan brukes til å frakte utstyr bort fra byggeplassen. 

Tiltak

  1. Blokker innkjøringsveiene og rundt spesielle områder (for eksempel containerne)
  2. Still tunge maskiner eller sementblokker foran containerne eller andre verdifulle gjenstander.
  3. Hvis det er mulig - steng av området for biler.
  4. Lag parkeringsplassen adskilt fra byggeplassen

 

Kartlegg ditt forsikringsbehov