garantiprosjekt.jpgVi opplever i økende grad at bedrifter forespør om garantier lenge etter kontraktsinngåelse, også etter at prosjektene er påbegynt. Vet du om din bedrift får stilt garantier for fremtidige kontraktsforpliktelser?

Vi opplever i økende grad at bedrifter forespør om garantier lenge etter kontraktsinngåelse, også etter at prosjektene er påbegynt. Det er ingen selvfølge at alle bedrifter får stilt økonomiske garantier for sine kontraktsforpliktelser. Derfor kan det være greit å ha avklart dette med en tilbyder av garanti før kontrakter inngås.

Har det hendt at bedriften deres har hatt en enkelt kontrakt med en størrelse som har gjort det vanskelig for tilbyder av garanti å gi rammer store nok til å få innvilget garanti? Det kan medføre store utfordringer for bedriften hvis det viser seg at kontraktens krav om en økonomisk fullførelsesgaranti ikke kan oppfylles.

Noen har kanskje opplevd at de har inngått kontrakter uten å være oppmerksomme på at det er et krav om garanti i kontrakten, eller at dere rett og slett har uteglemt bestilling og kjøp av en garanti. Kanskje kom påminnelsen når byggherre eller totalentreprenør ikke betalte avdrag i henhold til avtalt betalingsplan fordi garantien ikke var på plass? Er dere for eksempel oppmerksom på at en forbruker, i henhold til bustadoppføringslova, ikke trenger å betale en eneste krone for arbeidene dere har utført dersom garantien ikke foreligger senest ved byggestart?

Vet du om din bedrift får stilt garantier for fremtidige kontraktsforpliktelser?

Ofte krever tilbydere av garantier dokumentasjon om både bedriften som søker om garanti og prosjektet som skal igangsettes. Ikke bare skal bedriftens økonomi vurderes, men også arbeidets omfang og utførelsestid for å nevne noe.

Unngå ubehagelige overraskelser; kontakt gjerne din garantitilbyder allerede i anbuds- eller tilbudsfasen og be om en vurdering. Det er mye enklere enn du tror.

 Last ned sjekklisten for ofte glemte forhold i bedrifters generelle forsikringsbehov