Krav til garantistillelse blir stadig vanligere. Enten du inngår kontrakter etter norsk standard eller bygger bolig etter bustadoppføringslova. Denne videoen gir deg tips og råd om hva som kreves av deg for å få stilt den nødvendige sikkerheten.

 

1. Historikk

God betalingshistorikk og driftsmessig overskudd over tid er alltid et godt utgangspunkt når du søker om garanti.

2. Egenkapital

Bygger du egenkapital i selskapet, eller tar du ut stadig større utbytte? Har bedriften din god økonomi, skaper det trygghet for de som skal stille garanti.

3. Sikkerhet

Søker du om garantistillelse fra en bank må du være forberedt på at banken vil be om pant i en eiendom, bedriftens løsøre eller andre eiendeler bedriften eller eierne besitter. Forsikringsselskap tar som hovedregel ikke pant i eiendelene dine for å stille garanti.


Spørsmål om garanti? Ta kontakt!

 Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i mai 2017 og har blitt oppdatert med ny informasjon.