Risiko og forsikringsbehov på prosjekt

Det er i organisering og gjennomføring av prosjekter de store risikoene oppstår og tas! Svært mange tar høy risiko uten å forstå eller ha tenkt grundig gjennom det på forhånd.

Det er i kontraktinngåelsen de farligste risikoene tas ved at man undertegner noe man ikke kjenner rekkevidden av. Vi har for eksempel sett kontrakter der utbygger importerer elementer produsert i Øst-Europa for så gjennom kontrakten med utførende avtale at den utførende bærer fremtidig reklamasjonsansvar for elementene fra de er montert. Den utførende hadde ingen informasjon eller dokumentasjon på elementene ved signering av kontrakt. I ettertid oppsto det reklamasjoner for 1,5 million.

Kontraktsarbeider er et sentralt begrep opp mot alle kontrakter og forsikring av byggeoppdrag. Litt forenklet kan vi si at kontraktsarbeider er det du fakturerer til oppdragsgiver.

Få gratis sjekkliste over ofte glemte forhold i bedriftens generelle forsikringsbehov

Litt enkelt kan vi også si at risiko øker jo høyere man kommer opp i hiarkiet for entrepriseformer samtidig som muligheten for fortjeneste øker.

  • Enfaglig entreprise = risiko for egen entreprise og ansvar for skade påført andre = liten risiko
  • Hovedentreprise = risiko for egen entreprise og underentreprenørers entrepriser = betydelig høyere risiko.
  • Entreprisformen utløser kontroll- og reklamasjonsansvar for underentreprenør.
  • Totalentreprise = Risiko for prosjektering i tillegg til kontraktarbeidene. Kan være både enfaglig og flerfaglig.
  • Utbygger = risiko for prosjektet inkludert tomt, infrastruktur og objektivt ansvar for skade som evt. påføres andre.

Det er viktig at du sørger for at du har forsikringer som er tilpasset virksomheten!

Noen risikoforhold kan man forsikre seg ut av mens for andre sitter man igjen med risiko uansett. Reklamasjonsrisikoen (feil utførelse/konstruksjon) er for eksempel noe man sitter igjen med. Hva da med underentreprenør som går konkurs?

Dette kommer vi nærmere inn på i en senere artikkel.

Gratis e-bok: En forsikringsguide for håndverkere