Skadesanering og koronavirus

 

Tiltakene som er iverksatt for å hindre smittespredning av koronaviruset, Covid-19, er omfattende. Norge, som mange andre land, opplever i disse dager store konsekvenser som følge av unntakstilstanden i landet vårt. Eksempler på dette er at butikker er stengt, barna er hjemme fra skolen, og mange bedrifter har sett seg nødt til å permittere sine ansatte.
Noe som imidlertid fortsetter som før, er frekvensen av skader.

Skader av alle slag inntreffer fremdeles, og du som jobber i byggenæringen - en av de viktigste bransjene i norsk næringsliv - må kanskje på jobb og utbedre disse skadene. Jobben dere gjør, innebærer ofte kontakt med andre mennesker. Da kan det være at du utsettes for smitterisiko, eller utsetter andre for en smitterisiko. 
 

For å minske sannsynligheten for smittespredning ved skadesanering, har NHOs bransjeutvalg for skadesanering, sammen med Finans Norge Forsikringsdrift og Norsk Takst, utarbeidet retningslinjer for smittesikkerhet for bedrifter og ansatte, samt en brosjyre for kundene som er tiltenkt brukt i hus og hjem. 

Rutinen er for omfattende til å gjengi i et blogginnlegg, men Byggmesterforsikring synes rutinen er fornuftig, og den bør leses av våre følgere. Brosjyren som er tiltenkt kundene deres er informativ, og vi tror at det vil bidra til trygghet for kunden dersom kunden mottar brosjyren fra dere når dere nå utfører oppdrag. For utenom at den er informativ, så viser den også at dere har et bevist forhold til risikoen ved smittespredning. 

 

Brosjyren til kundene finner du her: https://www.nhosh.no/contentassets/2972a9367681462091a49fd84855800a/brosjyre-smittevern-skade--og-takstbransjen-v.4-20200317.pdf 

 

Rutiner og retningslinjer for skadesanering finner du her: 

https://www.nhosh.no/contentassets/2972a9367681462091a49fd84855800a/rutiner-og-retningslinjer-for-skade--og-takstbransjen-vedrorende-korona-virus-4.0-20200317.pdf 

 

Byggmesterforbundet har en egen informasjons- og hjelpeside som du finner her: 

https://byggmesterforbundet.no/nyheter/koronaviruset--samleside-med-viktig-informasjon 

 

På denne linken så finner du et forslag til tekst som kan benyttes ved nye oppdrag i private hjem: 

https://byggmesterforbundet.no/resources/dokumenter/Informasjon-til-privatkunde-om-smittevern.docx  

 

Gratis e-bok: En forsikringsguide for håndverkere