Slik frigjør du midler bundet opp i bankens garantikrav.jpg

Har du mye midler bundet opp i pant og sikkerhet i banken? Visste du at det er mulig å flytte aktive bankgarantier til et forsikringsselskap som tilbyr garantier, og dermed få løst ut hele beløpet eller deler av midlene?

Vi har merket at stadig flere entreprenører og utbyggere opplever garantikravet i bustadoppføringslova som krevende for likviditeten. Mange har mye midler bundet opp i pant og sikkerhet i banken, som kan vanskeliggjøre muligheten for lån til nye prosjekter.

Som vi har beskrevet i et tidligere publisert blogginnlegg krever nemlig bankene vesentlig mer av entreprenører og utbyggere enn mange er klar over. For det første har bankene lang behandlingstid og trege produksjonssystemer som gjør det tidkrevende å få de nødvendige dokumentene utstedt. For det andre er kravene til sikkerhet store, noe som ofte fører til at mange blir nødt til å pantsette langt mer enn de er komfortable med. Om den eneste kilden til godkjent sikkerhet er pant i sperret bankinnskudd, blir dette fort krevende for likviditeten.   

Ved å flytte en aktiv bankgaranti over til et forsikringsselskap som tilbyr garantier vil du kunne få løst ut inntil hele beløpet som har stått bundet i banken. Hvilke krav som stilles av banken eller forsikringsselskapet varierer, men muligheten er der.

Hvilke krav som stilles fra garantileverandøren finner du i denne videoen.

Garantier stilt av forsikringsselskapet

På lik linje med de tradisjonelle bankgarantiene så tilfredsstiller garantiene stilt av norske forsikringsleverandører alle kravene i bustadoppføringslova og kontraktsforpliktelsene i gjeldende norske byggestandarder.

Ta kontakt med din garantileverandør i dag for å forhøre deg om muligheten for å løse ut pant eller frigjøre sperrede midler.

Hvis du vil lese mer om utfordringene med ordinære bankgarantier så se her!

Last ned gratis e-bok: Garantiguide for entreprenører og eiendomsutviklere