Flåteavtale på bilparken.jpg

Mange biler i bilparken, mange forsikringsavtaler. Mange forsikringsavtaler, mye papirarbeid og høyere kostnader. Flere håndverkere har mange firmabiler på veiene, og flere både betaler mer og bruker mer tid på bilforsikringene sine enn de trenger. Men det skal ikke mye til for å redusere disse kostnadene og tiden som brukes på papirarbeid. Faktisk ikke mer enn én enkelt ting. 

Det er vinterstid, veiene er isglatte og flere av medarbeiderne dine er ute og kjører på vei til oppdrag. Du sitter på kontoret og holder på med ditt i hva som virker som en helt vanlig dag på jobb. Telefonen ringer og du får du beskjed om at en av håndverkerne dine har kjørt ut av veien. Sjåføren er trygg, men bilen har fått omfattende skader. Nå er det bare én ting å gjøre – begynne å grave i papirene for å finne det riktige forsikringsbeviset, ta kontakt med forsikringsselskapet og forberede seg på et bonustap.

At det skjer bilulykker eller skader på firmabilene fra tid til annen er nok uunngåelig, men om man har mange biler kan det fort løpe på unødige kostnader og mye unødig tidsbruk om skaden først skjer. Ved å organisere forsikringene dine i en flåteavtale, kan du både redusere kostnadene og tiden brukt på bilforsikringene dine.

Hva innebærer en flåteavtale?

Å organisere bilforsikringene dine som flåteavtaler vil si at du får faste betingelser og faste priser på alle bilene i bilparken din. Med andre ord er det en forenklet forsikringsavtale der alle bilene får samme premie og lik forsikringsdekning. 

Har du flere biler som har behov for lik forsikringsdekning, for eksempel kaskoforsikring, er sjansen stor for at du kan inngå en flåteavtale med forsikringsselskapet ditt.

Fordelene med en flåteavtale

Fordelene med en flåteavtale er flerfoldige. Bare tenk over følgende muligheter:

  • Fri kjørelengde: En god flåteavtale gir deg fri kjørelengde og lar deg slippe å melde inn kilometerstanden årlig.
  • Færre forsikringsbevis: Med en flåteavtale får du ett forsikringsbevis som omfatter alle bilene på avtalen.
  • Skadefordeling: En eventuell skade fordeles på alle bilene i stedet for på den ene bilen med tilhørende bonustap.
  • Enklere administrasjon: Det er mye enklere å administrere en flåteavtale for deg som kunde og mye mindre papir å forholde seg til.
  • Rimeligere pris: Prisen er rimeligere ved en flåteavtale fordi det vil være langt enklere å administrere forsikringsavtalen for forsikringsselskapet.

Hvor mange biler du må ha for å få en flåteavtale varierer fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. Vi i Byggmesterforsikring for eksempel, tilbyr det til alle bedriftskunder med fem eller flere biler.

Om dette er noe du ser som fordeler for deg og din bedrift bør du vurdere å ta kontakt med forsikringsselskapet ditt for å undersøke mulighetene for å gå over fra ordinære avtaler til en flåteavtale.

Last ned gratis e-bok: Forsikringsguide for håndverkere