3 tips for å unngå vannskader.png

Vannskader er ofte årsaken til store forsinkelser i et prosjekt, og vi ser at dette ofte skyldes bagateller som enkelt kunne vært unngått. Konsekvensene er store og står sjeldent i forhold til årsaken. Enkle rutiner ville kunnet begrenset denne type skader og vi vil derfor komme med noen tips.

1. Midlertidig opplegg

Under bygging er det vanlig med «Gardena»-løsninger. Vi har forståelse for denne løsningen, men hvis man benytter seg av dette bør det ligge klare rutiner på hvem som har ansvaret for å stenge av vannet. Et lite tips er å legge inn rutine på at slanger fysisk kobles fra kraner. Da er man helt sikker på at vann er stengt og man unngår at det står fullt trykk i slangen og at kun spylemunnstykket er stengt. 

2. Frostsikring

Ofte ser vi at vannet blir ført inn i bygget før bygget er tettet. Det kan være gode grunner for å få vann inn i bygget før bygget er tettet og varme er påsatt, men tenk litt på mulig frost.

De fleste tenker på frost når vinteren først har kommet, men i overgangsperioden på høsten kan det være godt og varmt på dagen, men så kommer nattefrosten. Denne typer frostskader påfører ikke nødvendigvis bygget så store skader hvis inntaker er i en kjeller og avløp er åpent, men bygger man med plate på mark kan det renne mye vann i løpet av en helg. Sørg for frostsikring og bruk gjerne frostsikringskabler. Disse koster ikke mye og er å få kjøpt ferdig koblet med støpsel. Du finner dem for eksempel her

3. Vannbåren varme

Bruk av vannbåren varme blir vanligere og denne type anlegg blir ofte koblet opp mot varmepumper og kombiberedere. Røropplegget blir montert tidlig i byggeprosessen og vi har sett store skader hvor rørlegger har trykktestet med vann etter montering og «glemt» å tømme rør. Byggeprosessen har så gått sin gang og bygget blir ferdig innredet i løpet av høst/vinter. Noen dager før overtagelse kobles gulvvarmeanlegget opp og det pipler væske opp under ferdig gulvbelegg. Dette koster mye penger og det oppstår store forsinkelser og mye irritasjon. Hvis væskerør støpes ned for gulvvarme bør rørene føres gjennom døråpninger for å unngå at det spikres eller boltes gjennom rør når delevegger monteres.

Kjenner du forsikringsbehovet ditt? Ta testen vår her!

I tillegg til dette er det noen enkle råd som er kjekt å følge og som bør inngå i FDV-dokumentasjonen ved overtagelser:

Alle i boligen bør vite hvor hovedstoppekranen er og hvordan den brukes.
Steng hovedstoppekranen når du reiser bort.
• Rengjør sluk med jevne mellomrom. Har du utleieenhet bør man gjennomføre teknisk befaring en til   to ganger årlig.
• Takrennene bør sjekkes og renskes om høsten.
• Husk tilstrekkelig varme for å unngå frostsprenging av vannrør.
• Ikke bruk vaske- eller oppvaskmaskiner om natten, eller når du ikke er hjemme.
• Bytt ut gamle slanger til vaske- og oppvaskmaskin.
• Sørg for jevnlig tilsyn med hus og hytte om du er bortreist. Bruk gjerne naboer, vaktselskap etc.
• Bruk fagfolk ved renovering og oppussing av våtrom.
• Ring rørlegger raskt ved vannlekkasjer og forsøk å fjerne vannet.

Les mer om temaet på Vannskadekontoret. 

Kartlegg ditt forsikringsbehov