iStock_63170793_XXLARGE.jpg

For å være sikker på at du har de rette forsikringene er det viktig å velge en leverandør som kan byggebransjen slik at du kan får den beste rådgivningen. 

Når du skal forsikre et prosjekt er det viktig å sammenholde forsikringene opp mot hva som avtales i kontrakten. Når kontrakter utarbeides med enkle avkrysninger kan det være fort gjort å sette et kryss som gjør at du påtar deg for eksempel å forsikre hele prosjektet i stedet for kun egne kontraktsarbeider.  

Hvis du velger en rådgiver som kan bransjen kan du også få hjelp med å sikre at dere og underentreprenørene har riktig dekninger og nivå på forsikringene og at de dekker de kontraktene som benyttes i prosjektet.

Mange tror at verktøy, utstyr og materialer som underentreprenør har på byggeplassen er forsikret over hovedentreprenørens forsikring ved at det for eksempel er lagret i hovedentreprenørens container. Dette er ikke riktig. Det er den enkelte entreprenør som må forsikre seg og sitt.

Spørsmålsstillingene i forbindelse med prosjektforsikringer kan være både mange og krevende ikke minst fordi det finnes så mange måter å organisere et prosjekt på.

Er du sikker på at dine kontraktsparter har økonomisk gjennomføringsevne? En konkurs i byggetid er krevende for alle parter da boet overføres til en bostyrer som dere må forholde dere til. Dere må skaffe for eksempel en ny entreprenør, forhandle ny kontrakt/tilbud osv. 

Husk å være føre var - det koster ikke noe å spørre om råd i forkant av et prosjekt! 
Spør før og ikke etter at skaden har oppstått og vurder forsikringsforhold i din risikoanalyse av prosjektet.

Last ned sjekklisten for ofte glemte forhold i bedrifters generelle forsikringsbehov