Ansvar_på_byggeplassen-byggherre-utbygger.jpg

Mange utbyggere og byggherrer lener seg på forsikringene til utførende entreprenør. Det kan fort bli veldig kostbart.

Utførende entreprenører må ha en ansvarsforsikring. Det er kjent stoff for de fleste. Ansvarsforsikringen dekker imidlertid ikke objektivt ansvar, det vil si ansvar for en hendelse ingen er direkte skyldige i. For at ansvarsforsikringen til den utførende entreprenøren skal komme til anvendelse, må den utførende ha opptrådd uaktsomt. Dersom en skade eller ulykke skjer uten at entreprenøren har vært uaktsom eller ikke er å laste, vil erstatningskravet rettes mot deg som eier, i form av utbygger eller byggherre.

Utbygger og byggherres ansvar

Det er alltid risiko involvert i et byggeprosjekt, og uhell og ulykker forekommer ofte. Det gjelder særlig i tilfeller der det har vært en mangelfull koordinering ved planleggingen og gjennomføringen av prosjektene.

Selv om du har fulgt sikkerhetsinstruksene til punkt og prikke, forsvinner aldri risikoen ved et byggeprosjekt helt. Uhell og ulykker kan tross alt skje uansett. Sprengningsarbeid kan gå galt og føre til både tingskader og personskader, og nedbørsmengder kan forårsake masseutglidninger som skader nærliggende bygninger.

Uhell som disse, og andre lignende uhell, fører i mange tilfeller til skader på eiendommer og biler i området, eller på personer som befinner seg i nærheten av byggeplassen. Som byggherre eller utbygger er det du som sitter på det øverste objektive ansvaret for byggeplassen, og det er du som er erstatningspliktig for skader påført utenforstående.

Du er også ansvarlig for enkelte hendelser det ikke er like lett å kontrollere. Klatrer et barn over gjerdet på byggeplassen din og skader seg, er det du som sitter på erstatningsansvaret. Dette er hendelser som dessverre skjer med jevne mellomrom. I 2002 ble en jente skadet etter å ha tatt seg inn på en dårlig sikret byggeplass, og i 2008 ble en fire år gammel gutt skadet da han kom seg inn på en usikret byggeplass i nærheten av en barnehage.

Les også: Risiko og forsikringsbehov på prosjekt

Reduser risikoen med byggherreansvarsforsikring 

Det er flere ting du kan gjøre for å redusere risikoen på en byggeplass. Bruk gjerne disse rådene som utgangspunkt:

  • Sørg for at alle sikkerhetsforskrifter følges.
  • Ta nødvendige forhåndsregler før arbeidet iverksettes.
  • Sørg for at byggeplassen sikres på en best mulig måte.
  • Ta kontakt med naboer og andre som må forholde seg til byggeplassen, og gi dem råd om hva de bør gjøre og ikke bør gjøre for å unngå fare.

Den delen av risikoen som gjenstår, forsikrer man seg mot. Er du utbygger eller byggherre, anbefaler jeg deg å tegne byggherreansvarsforsikring. Denne forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret du har for det byggeprosjektet som er angitt i forsikringsbeviset. Da er du dekket om slike typer hendelser skulle oppstå.

Kartlegg ditt forsikringsbehov