For å unngå at ulykker med skader på personer, kjøretøy, veinett og natur inntreffer, med usikret last og løse gjenstander, er det viktig å kunne sikre lasten slik at den ikke forskyver seg og faller av. Det viktigste er at du og dine kolleger har gode rutiner, godkjent merket lastsikringsutstyr og at dere vet hva dere skal gjøre og hvordan.