Derfor bør entreprenører stille garanti for proffkontrakter.jpg

Mange entreprenører er klar over at det ligger et garantikrav i bustadoppføringslova, men kun et fåtall er klar over at de også kan bli avkrevd garanti i profesjonelle kontraktsforhold. Kjenner du til kravene og fordelene ved garantistillelse i profesjonelle kontraktsforhold?

I motsetning til kontrakter mot forbruker, hvor garantibestemmelsen er fundert i bustadoppføringslova og er ufravikelig, så er det i profesjonelle kontraktsforhold avtalefrihet. Det er dermed fullt mulig å avtale seg ut av å stille garanti, eller be om andre prosentsatser enn det som ligger i standarden.

I  de fleste Norsk Standard-kontrakter ligger det imidlertid et garantikrav, og stadig flere velger å krysse av i boksen for garantistillelse. Det er det gode grunner for.

Les også: Garanti fra byggebransjen til byggebransjen

Sørg for å stille sikkerhet

Garantien skal være en sikkerhet for kontraktspartene hvis noe uforutsett skulle skje og man opplever konkurs i byggetiden eller reklamasjonstiden. Konkurs underveis i prosjektet hos totalentreprenøren eller en av underentreprenørene vil kunne føre til forsinkelse, at oppgjør for arbeidet uteblir eller i verste fall total stopp i prosjektet.

Hvis det ikke er stilt garanti vil du ikke ha noe sted å rette kravet dersom en av partene går konkurs. Det kan fort bli en økonomisk belastning for deg dersom du for eksempel er hovedentreprenør eller tiltakshaver.

Tenk over konsekvensene før kontraktsinngåelse

Hvis du ikke ber om garanti fra kontraktsparten din, så bør du være veldig sikker på at bedriften din har en økonomi som er sterk nok til å tåle uforutsette hendelser og reklamasjonskrav, dersom uhellet er ute. De økonomiske konsekvensene kan fort bli store både for tiltakshaver, hovedentreprenøren og underentreprenørene hvis en av partene ikke klarer å overholde kontraktsforpliktelsene sine.

Uansett om du velger å følge punktet om garanti i kontrakten, avtale andre prosentsatser eller avstå fra å stille gjensidig garanti så er det viktig å ha tenkt igjennom konsekvensene og velge samarbeidspartnere som har høy kompetanse og solid økonomi.

Les også: Krev garanti når du stiller garanti

Hvis du er usikker på hva du burde avtale i ditt neste prosjekt anbefaler jeg deg å ta kontakt med din garantirådgiver i dag. Eller så kan du lese videre i vår garantiguide tilgjengelig for nedlastning ved å følge linken nedenfor.  

Spørsmål om garanti? Ta kontakt!