Forsikring-melde-skade-uten-ugrunnet-opphold.jpg

Hadde det ikke vært praktisk om du som kunde kunne samlet opp alle skadene i løpet av ett år, og fått de dekket i forbindelse med årsavslutningen av regnskapet eller den årlige servicen på bilparken? Selvfølgelig. Det er imidlertid noen praktiske hindringer for dette som forsikringsselskapene har sett behovet for å få nedfelt i den formelle avtalen som regulerer forholdet mellom deg som kunde og forsikringsselskapet ditt.

Skaden, enten det er personskade eller tingskade, må meldes så fort som mulig for å kunne ta de nødvendige skritt for å begrense omfanget av skaden som har oppstått. Ved bygningsskader kan dette være å sette i gang tørking, tette igjen åpne tak eller sikre knuste vinduer. Ved bilskader dreier det seg mye om rust på selve skaden og om å igangsette reparasjonsprosessen, slik at avbruddstiden blir så kort som mulig.

Det er også viktig at forsikringsselskapet ditt får muligheten til å undersøke det som er skadet for å avdekke årsaken til skaden. Jo lenger tid det går, og jo mer som blir gjort med skaden, enten av reparasjonstiltak eller kanskje aller mest mangelen på skadebegrensningstiltak, jo vanskeligere blir dette.

Usikker på hva de ulike forsikringene dekker? Last ned vår gratis forsikringsguide for håndverkere her. 

Årsak og omfang

Hvis du ikke melder skaden, og dermed ikke får veiledning i forhold til hva du skal gjøre videre, og heller ikke gjør noe selv for å begrense skaden, får du ikke erstattet den delen av skaden som har utviklet seg videre og som kunne vært stanset ved riktig tiltak. I verste fall kan du ende opp uten erstatning hvis skaden har utviklet seg slik at det er umulig å dokumentere hva som oppsto umiddelbart, og hva som har videreutviklet seg senere.

Det er viktig å avdekke årsaken og omfanget av skaden, særlig i tilfeller der flere parter er involvert og noen andre har ansvaret for skaden. Da er det vårt ansvar som forsikringsselskap å få avdekket den riktige årsaken og det riktige omfanget, slik at vi bare krever dette dekket av den som er ansvarlig. Dersom det er andre som har ansvaret for skaden er det også viktig for oss å få varslet vedkommende så fort som mulig på grunn av foreldelsesfrister. I ytterste konsekvens kan muligheten til å få dekket skaden av den ansvarlige parten gå tapt fordi man varsler kravet for sent.

Les også: Slik melder du fra om yrkesskader

Meld skaden så snart du har anledning til det

Dette har blitt vurdert som så viktig at det er bestemt i loven at du som skadelidt må melde skaden «uten ugrunnet opphold». Det vil si med en gang skaden har skjedd, hvis du ikke har en god grunn til å vente. En slik god grunn kan være sykdom eller andre alvorlige hendelser som gjør at du må konsentrere deg om dette. Ferie er derimot ikke en god grunn. Det er heller ikke mangel på tid.

Selv om du har en god grunn til ikke å melde skaden med en gang den har inntruffet, må den meldes senest innen ett år. Denne fristen håndheves strengt og kan ikke utvides. Er du interessert i å lese mer om frister og plikter du som forsikringstaker har, anbefaler jeg deg å ta en kikk på forsikringsavtaleloven §§ 8-5 og 4-10

Det er altså gode grunner både for deg som kunde og for forsikringsselskapet ditt å melde skaden med en gang den har inntruffet. Da slipper du å stå igjen med et udekket tap. Meld i fra så fort som praktisk mulig – heller én gang for mye, enn én gang for lite.

Første gang publisert 13. september 2017

Gratis e-bok: En forsikringsguide for håndverkere