slik_melder_du_fra_om_yrkesskader.jpg

Det er viktig at arbeidsgiver og arbeidstaker sørger for å melde inn yrkesskaden så raskt som mulig. Men hvem skal det meldes inn til, og hvordan skal det meldes? Det får du vite her.

Venter du med å melde inn yrkesskaden risikerer skadelidte å gå glipp av erstatning. Skader skal meldes så snart som mulig, og uten ugrunnet opphold. Det holder ikke å si at man har glemt det, at man ikke har hatt tid, eller komme med andre unnskyldninger. 

Kjenner du ditt forsikringsbehov? Ta testen vår her. 

Må jeg melde fra til NAV?

Kort fortalt, ja, men ikke bare NAV. En yrkesskadesak følger et såkalt tosporet system, der det ene sporet er tilknyttet NAV og det andre til arbeidsgiverens forsikringsselskap. Begge sporene henger nært sammen, og har til hensikt å dekke gapet mellom ytelsen fra NAV og inntekten den skadelidte ville hatt om han eller hun ikke ble utsatt for en yrkesskade.

Yrkesskaden skal derfor meldes inn til følgende etat og selskap, på følgende måter:

  • Dersom du har hatt utlegg som følge av yrkesskaden før NAV har godkjent den, er fristen for å sende inn kvitteringer seks måneder etter at yrkesskaden ble godkjent. I ettertid er fristen seks måneder fra du hadde hver enkelt utgift. Du kan melde fra om utlegg hos HELFO.
  • Arbeidsgiverens forsikringsselskap, via selskapets egne skjemaer. Så snart skadelidte får brev fra NAV om at skaden er godkjent eller ikke, skal dette brevet videresendes til forsikringsselskapet.

NAV dekker behandlingsutgifter etter yrkesskade, inkludert egenandeler. Merk at kravet går tapt dersom det ikke fremmes innen seks måneder etter at kostnaden påløp.

Les også: Personlig næringsdrivende? Da bør du kjenne din yrkesskadeforsikring

Forsikringsselskapet vil så snart skaden er registrert sende skadelidte et førstegangsbrev med skadenummer og informasjon om hva forsikringen dekker, og eventuelt om det er tegnet tilleggsforsikringer.

Kartlegg ditt forsikringsbehov