Garanti: Hvorfor du bør benytte deg av forbrukerens forskuddsinnbetaling

Det lønner seg å ta ut forskuddet som kunden har innbetalt. Her får du vite hvorfor og hvordan.

Er du ikke kjent med entreprenørgarantier? Sjekk ut vår gratis garantiguide for entreprenører og eiendomsutviklere her! 

Ta ut forskuddet

Budrunden er ferdig, kontrakten er vunnet og avtalen er signert. Er det avtalt et forskudd, er det nå forbrukeren skal bla opp. Mange entreprenører og/eller eiendomsutviklere ber om et forskudd. Det er fornuftig. Ikke bare forplikter forbrukeren seg, men entreprenøren eller eiendomsutvikleren styrker også sin egen likviditet, noe som kan være kritisk for at prosjektet skal bli vellykket.

Hva skal til for å anvende forskuddet?

I henhold til bustadoppføringslova §47 må det stilles en garanti overfor forbrukeren hvis du ønsker tilgang til pengene i byggeperioden. Garantien skal sikre forbrukeren dersom du går konkurs under byggetiden. Forbrukeren vil da få tilbakebetalt forskuddet sitt av garantisten, slik at din eventuelle konkurs ikke ruinerer forbrukeren. Du bør også avklare med banken før du foretar deg noe, da mange banker anser forskuddet som en nedbetaling av byggelånet.

Dersom du ikke ønsker å ta ut forskuddet trenger du ikke å stille forskuddsgaranti, da det ikke finnes risiko for at forbrukeren kan tape pengene. Forskuddet vil da stå låst på meglers konto og tilbakeføres til forbrukeren ved en eventuell konkurs.

Har du flere spørsmål om garanti etter bustadoppføringslova § 47 kan du lese her

Når forskuddsgarantien er stilt

Når garantien er stilt og du har avklart byggelånsituasjonen med banken, står du fritt til å benytte deg av forskuddet. Forskuddet benyttes ofte for å styrke likviditeten i bedriften og prosjektet. Selv om de fleste prosjekter i Norge er nøye planlagt, er utilstrekkelig likviditet en av hovedårsakene til konkurs.

Dersom likviditeten i bedriften er godt ivaretatt vil det fortsatt kunne lønne seg å ta ut forskuddet. I mange tilfeller vil du være bedre tjent med å ta ut forskuddet og sette pengene på en høyrente konto i banken. Tar du sikte på høyere profitt og er villig til å ta mer risiko, kan det være gunstig å investere pengene i et fond eller aksjemarked. Da unngår du at pengene står på meglers konto med lav avkastning. Merk deg at det eksisterer en mulighet for at pengene kan gå tapt, så jeg anbefaler at du forhører deg med en investeringsrådgiver før eventuelle investeringer. 

Søk om § 47-garanti hos Byggmesterforsikring

I de fleste tilfeller vil det lønne seg å stille garantien via en selvskyldnerkausjonist.

Hva du velger å gjøre med forskuddet er opp til deg, men hvis du ønsker å ha tilgang på pengene dine under byggetiden må det altså stilles en forskuddsgaranti i henhold til bustadoppføringslova § 47. Vi i Byggmesterforsikring tilbyr våre kunder §47-garantier, dersom sikkerheten i selskapet blir vurdert som god nok i forhold til kontrakten og §12-garanti er stilt hos oss.

Spørsmål om garanti? Ta kontakt!