shutterstock_582995818-460706-edited.jpgKrever du inn forskudd av forbruker uten å stille garanti? I så fall gjør du det i strid med bustadoppføringslova §47.

I et tidligere publisert blogginnlegg tok jeg for meg Bustadoppføringslova § 12. Her vil jeg se nærmere på § 47. Garantien etter de to er nært beslektet, men er likevel forskjellige. Førstnevnte er en forutsetning for boligoppføring, sistnevnte en sikkerhet som er aktuell om det er avtalt forskuddsbetaling som skal benyttes. § 12 omhandler entreprenørens plikter i salget, § 47 regulerer forskuddsbetaling, og garantien må kun stilles dersom forskuddet skal låses eller disponeres av selger. Begge gir uansett forbrukeren en sikkerhet.

Arbeid på bolig under oppføring

Ved arbeider i forbindelse med oppføring av bolig på forbrukerens tomt har du ikke lov til å kreve betaling for mer enn det som er tilført eiendommen av verdi. Årsaken er at forbrukeren ikke skal bære risikoen for økonomisk tap dersom du som utbygger ikke evner å ferdigstille bygget. Beløpet må altså etterfaktureres. Det er allikevel fullt mulig å kreve forskudd av forbrukeren, for eksempel ved kontraktsinngåelse, men da må det stilles garanti for forskuddsbeløpet.

Salg av bolig under oppføring

I forbindelse med salg av bolig under oppføring er det derimot vanlig at det innbetales et forskudd til eiendomsmegler. Så lenge dette forskuddet står på meglers konto og ikke kan disponeres av selger og utbygger, er det ikke krav om at det stilles garanti for forskuddet.

Det er heller ikke krav om forskuddsgaranti dersom hjemmel til tomta overføres forbrukeren før overtakelse og forskuddet ikke overstiger verdien av en eiendom som er fri for heftelser.

Les også: Kan vi stille garanti for prosjektene våre? 

Det stilles normalt litt strengere krav til økonomi i selskapene som søker om forskuddsgarantier og begrensningene for garantibeløp er også større. Vi anbefaler å ta kontakt med en garantist som kan vurdere om de kan tilby forskuddsgarantier for prosjektene dine. Er du interessert i å finne ut mer om hvilke krav garantileverandøren stiller til deg, kan du se denne korte videoen.

Spørsmål om garanti? Ta kontakt!