Garantidokumenter: Personlige eller overførbare?

Hvert år trekker flere forbrukere seg fra kjøpskontrakten med entreprenøren eller utbyggeren. Hva skjer da med garantien som allerede er stilt? Garantien er jo stilt i den første forbrukerens navn. Må du bestille en ny garanti? Og, er det mulig å bestille flere garantier per bolig?

Om du er usikker på svarene på disse spørsmålene, har du kommet rett. Her skal jeg lose deg gjennom informasjonen du trenger om endringer av garantidokumenter.

Videresalg av bolig før overtakelse

Da du solgte den planlagte boligen til Heidi Huskjøper stilte du en garanti. Enten i bank eller via annen finansinstitusjon i form av selvskyldnerkausjon.

Stilte du ikke garanti? Les mer om hvordan du unngår et uoppgjort sluttoppgjør her

Dersom Heidi trekker seg fra kjøpskontrakten og du selger boligen til Ole Oppkjøper kreves det handling. Som du kanskje er kjent med stiger gjerne boligprisene i Norge desto nærmere prosjektet kommer overtakelse. Hvis boligen selges til en høyere pris enn tidligere, vil Ole kreve at garantien oppjusteres. I henhold til bustadoppføringslova skal det nemlig garanteres for en gitt prosentsats av kontraktssummen. Det må derfor stilles ny garanti for merverdien som Ole betaler for boligen.

Hvis kontraktsummen er lik for tidligere og ny kjøper

Dersom kontraktsummen er lik for Heidi og Ole, trenger du ikke stille en ny garanti. Da lages det et transportdokument, hvor det bekreftes at garantien overføres til Ole. Du leverer så transportdokumentet til Ole, mens det originale garantidokumentet følger boligen.

Videresalg av bolig etter overtakelse

Hva hvis Heidi ikke solgte boligen før ferdigstillelse, men bodde i boligen i ett år før hun bestemte seg for å selge til Ole Oppkjøper? Da kreves det ingenting av deg. Garantidokumentet følger boligen, ikke personen som kjøpte den. Slik sett er det uheldig at garantidokumentene inneholder navnet på forbrukeren.

PS: Vær oppmerksom på at noen selskaper tar seg godt betalt for utstedelse av transportdokumenter og diverse gebyrer, når du vurderer tilbyder av garantier for firmaet ditt. Hos oss i Byggmesterforsikring har vi ingen gebyrer eller skjulte kostnader.

Spørsmål om garanti? Ta kontakt!