garanti_for_utbyggere.jpg

Vet du at en forbruker ikke trenger å betale deg en krone dersom den lovpålagte garantien i henhold til bustadoppføringslova ikke er stilt?

I bustadoppføringslova §12, siste ledd, heter det nemlig at forbrukeren har rett til å holde tilbake hele vederlaget frem til en garanti foreligger. I praksis betyr dette at du som entreprenør kan tilføre store verdier til et boligprosjekt uten å få oppgjør for det.

Ikke risiker at sluttoppgjøret forblir uoppgjort

Vi blir stadig kontaktet av nye kunder som skal stille garantier for første gang. Som regel har disse ikke stilt garantier tidligere fordi ingen har spurt etter det. Å gjøre som disse kundene, og sette i gang byggeprosjekter uten å stille garantier, er en risikosport.

For det første er det i strid med loven. Bustadoppføringslova § 12 forplikter entreprenører til å stille økonomisk garanti for kontraktsforpliktelser overfor forbrukeren når kontraktssummen er over to ganger folketrygdens grunnbeløp.

Les også: Garanti etter bustadoppføringslova §12

For det andre er det en økonomisk risiko forbundet med manglende garantistillelse. Som regel etterspør byggelånsbankene garanti for kontraktsforpliktelser i henhold til bustadoppføringslova i forbindelse med sluttoppgjør ved overtagelse. Foreligger ikke garantien, utbetaler ikke banken sluttoppgjøret – med loven i hånd.

Når bør entreprenør stille garanti?

Vår anbefaling er å avklare med garantist at garanti kan stilles allerede før kontraktsinngåelse. Da vet dere hva det vil koste og dere slipper unødvendige økonomiske utfordringer som følge av manglende oppgjør.

Se også: Tips til deg som søker om å få stilt en garanti

Videre anbefaler vi selvfølgelig at dere følger loven og at garanti stilles omgående etter kontraktsinngåelse, eller senest ved arbeidets oppstart dersom det er tatt forbehold i kontrakten.

Har du spørsmål om garanti er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med en av våre dedikerte fagressurser ved å klikke på linken under.

Spørsmål om garanti? Ta kontakt!