Håndverkerens guide til identifikasjon i skadeforsikring

I forsikrings- og erstatningssammenheng snakker vi noen ganger om identifikasjon på en litt annen måte enn det vi er vant til fra andre områder i samfunnet. Vanligvis tenker vi på identifikasjon når vi skal redegjøre for hvem vi er, hvor gamle vi er eller hvor vi jobber. I forsikrings- og erstatningssammenheng dreier det seg om hvem som kan indentifiseres med hvem i forhold til utførte handlinger som medfører skade.

Last ned gratis e-bok: Forsikringsguide for håndverkere

Når arbeidsgiver gir deg full tilgang til firmabil og du har full råderett over denne, foreligger det identifikasjon. Arbeidsgiver stoler på at du overholder de avtaler dere har inngått, og lover og regler for øvrig. Forsikringsselskapet kan gjøre gjeldende de samme sanksjoner mot arbeidsgiver som de ellers ville kunne gjort mot deg.

Les også: Forsikring: Hvorfor du må melde skade uten ugrunnet opphold

Det du gjør kan altså få innvirkning for andre enn deg selv når det gjelder skader og erstatninger. Hvis du for eksempel kjører arbeidsgivers bil i påvirket tilstand kan dette føre til at arbeidsgiver ikke får erstatning fra forsikringsselskapet selv om det er du som har gjort noe du ikke skal.

Det er naturlig og sannsynlig at arbeidsgiver vil komme til deg for å få pengene sine hvis de ikke får full erstatning fra forsikringsselskapet.  

Arbeidsgiver kan avtale seg bort fra dette i de fleste tilfeller. Hvis det er avtalt dekningen «Begrenset identifikasjon» kan arbeidsgiver vanligvis få full erstatning mens den ansvarlige ansatte selv må betale det selskapet ellers ikke skulle ha betalt direkte til forsikringsselskapet.

Les også: Derfor må du sannsynliggjøre forsikringskravet ditt

Arbeidsgiveren din kan også måtte betale for feil du gjør ved uaktsomhet eller forsett ved utførelse av jobben din, selv om de ikke har skyld i dette selv. Dette er et såkalt objektivt ansvar for å verne den som blir påført skade. Arbeidsgiver har som regel bedre betalingsevne enn deg som ansatt og har dessuten mulighet til å påvirke forholdene rundt utførelsen av arbeidet i form av sikkerhetsrutiner, tekniske innretninger og så videre, som kan minske faren for at skade skjer. Hvis skade allikevel skjer under utførelse av arbeidet, er det naturlig at det er arbeidsgiver som betaler for dette. Det er også naturlig at dette får konsekvens for deg som ansatt på en eller annen måte, avhengig av hva som har skjedd og hvorfor.

En god regel kan være å behandle arbeidsgivers eiendeler med samme forsiktighet og ansvarsfølelse som du gjør med dine egne eiendeler. Du kan bli holdt ansvarlig for skade som har oppstått. Det kan dessverre bli en dyr erfaring.

Last ned gratis e-bok: Forsikringsguide for håndverkere