kravstillers_bevisbyrde.jpg

Vi kan sammenligne forsikringsavtalen med en kontrakt mellom deg som håndverker og en byggherre som har engasjert deg for å utføre et stykke arbeid. Kontrakten binder dere begge til det som står i den. Hvis en av dere i ettertid mener noe ikke er i samsvar med kontrakten, må parten som mener dette argumentere for og bevise at det er brudd på kontrakten.

Et eksempel kan være at arbeidet er kontraktfestet til å være ferdig innenfor et gitt tidspunkt, og du som utøvende ikke klarer å holde denne fristen fordi byggherren ikke har gjort slik dere har blitt enige om. Kanskje han ikke har gitt deg tilstrekkelig tilgang til bygget og du har måttet vente. Slikt må loggføres og dokumenteres så du ikke blir møtt med dagsbøter fordi du ikke har levert innen avtalt frist.

Usikker på om du har alle forsikringene på plass? Sjekk om du har husket alt med vår sjekkliste for ofte glemte forhold i bedriftens forsikringsbehov. 

Erstatning i henhold til forsikringsavtalen

Det samme gjelder forsikringen. Det står i avtalen mellom deg og forsikringsselskapet ditt hva som er forsikret og hvilke skader som dekkes. Oppstår det en skade er det du som vil bruke kontrakten du har med forsikringsselskapet til å få dekket tapet du er påført. Deres oppgave er å sørge for at du får riktig erstatning i henhold til det dere har avtalt. Slik holder forsikringsselskapet sin del av avtalen, eller kontrakten, som de har inngått med deg.

Er det tvil om skaden er omfattet av forsikringen eller ikke, vil forsikringsselskapet be deg om flere opplysninger. Du må kanskje fortelle litt mer om hva som har skjedd, eller fremlegge mer dokumentasjon for det du krever erstatning for. Dette må du svare på, og du må hjelpe forsikringsselskapet med å få tak i de nødvendige opplysningene de trenger for å kunne vurdere kravet ditt. Det er du som kjenner best til hva som har skjedd og det som er skadet, og det er du som har nødvendig dokumentasjon i form av kvitteringer og fakturaer. Avtalen du har med forsikringsselskapet ditt plikter deg til å gi dem dette.

Les også: Hvorfor bør du kontakte forsikringsselskapet når du har en bilskade?

Derfor må du sannsynliggjøre kravet ditt

Hvis det er tvil om skaden som har oppstått er dekket av den kontrakten du har med forsikringsselskapet ditt, eller du ikke har nødvendig dokumentasjon for det du krever erstatning for, er det din oppgave å sannsynliggjøre eller bevise at det du krever erstattet er riktig. Det er et grunnleggende prinsipp i norsk erstatningsrett at det er kravstiller som har bevisbyrden for kravet som blir fremsatt – og det er du som er kravstiller.

Dette kan ta litt tid. Noen ganger må du inn i regnskapet eller permer med kvitteringer for å finne det forsikringsselskapet ber deg om. Andre ganger må du svare på spørsmål som du kanskje ikke har svaret på, og som du må finne ut av.

Du synes kanskje dette er unødvendig, men i mange tilfeller er det helt avgjørende for at forsikringsselskapet ditt skal ha nok opplysninger til å kunne vurdere kravet ditt. Har du ikke tid til å fremskaffe dette, kan det i verste fall føre til at du ikke får noen erstatning.

Last ned sjekklisten for ofte glemte forhold i bedrifters generelle forsikringsbehov