Hvem i bedriften er ansvarlig for at sikkerhetsforskriften følges

Det er forskjellige sikkerhetsforskrifter for forskjellige forsikringsdekninger, og hvis du ikke følger disse kan du risikere en avkortning i oppgjøret etter en skade. Men hva er egentlig en sikkerhetsforskrift – og hvem er ansvarlig for å følge denne?

Først og fremst. Sikkerhetsforskriften beskriver hva som minimum må gjøres av forsikringskunder for å redusere risikoen for at en skade oppstår. Et eksempel på en sikkerhetsforskrift er at du skal låse bilen når du forlater den. Forsikringsnerder som meg selv kaller ofte sikkerhetsforskriften for SIK, og det kommer jeg til å gjøre videre i denne teksten også.

Noen eksempler

I et vilkår for motorvognforsikring kan det for eksempel være forskjellige SIK for bruk, vedlikehold og tyveri/skadeverk. Under hvert punkt kan det stå opp til flere underpunkter.

Et eksempel fra vårt eget vilkår: «Bil skal være lukket og låst når det ikke er personer i den. (…) Nøkler skal ikke oppbevares i eller på motorvognen». 

Ovennevnte tekst betyr at dersom bilen ikke er låst og det blir innbrudd i bilen, vil forsikringsselskapet kunne avkorte et eventuelt skadeoppgjør fordi SIK ikke er overholdt. Likt vil det også være dersom bilen har en ekstranøkkel i hanskerommet og den viser seg å være nøkkelkjørt da den ble stjålet. Det samme om du går fra bilen med tenningen på og bilen eller ting i bilen blir stjålet. Det siste er det dessverre mange som ikke tenker på. Man lar bilen stå og varme seg på tomgang, mens man selv er inne og henter kaffen på kalde vinterdager.

Så, hvem er egentlig ansvarlig for SIK?

Det følger av forsikringsavtaleloven at forsikringsselskapet skal opplyse forsikringstakeren om SIK. Som oftest står SIK opplyst om i hvert enkelt vilkår. Det er viktig å huske på at det er du som er forsikringstaker som er ansvarlig for å sette deg tilstrekkelig inn i SIK og å sørge for at denne blir overholdt. I en bedrift er det daglig leder som til syvende og sist har ansvaret for at bedriften overholder SIK i de forskjellige vilkårene.

Avkortning i skadesaken

Overtredelse av SIK kan medføre en avkortning i erstatning. I grove tilfeller kan også forsikringsselskapet være helt uten ansvar dersom ikke SIK er overholdt. Det er derfor ikke bare lurt, men helt nødvendig å sette seg inn i disse. Dersom forsikringsselskapet ser at det kan være en sammenheng mellom skaden og at SIK ikke er overholdt, er det du som har bevisbyrden og må bevise ovenfor forsikringsselskapet dersom du mener at forholdet ikke hadde årsakssammenheng med innbruddet. 

Les også om hva forsikringsselskapet ditt forventer av deg her

Hvis du synes det er vanskelig å lese i vilkåret hva som kreves av deg, kan du alltids slå på tråden til forsikringsrådgiveren din for å ta en samtale om SIK. Da blir du trygg på at du gjør det du kan (og plikter) for å forhindre en skade.

Last ned gratis e-bok: Forsikringsguide for håndverkere