Hus_brann_forsikring.jpg

«Hvorfor får jeg ikke erstatning hvis jeg står og ser på at huset brenner ned?» Det er et spørsmål du (forhåpentligvis) ikke stiller deg selv altfor ofte. Men det er likevel et relevant spørsmål, ikke minst i disse juletider. Forsikringsselskapet krever nemlig at du har gjort et par viktige ting om du skal kunne få igjen på forsikringen etter en husbrann. Denne artikkelen forteller deg hva. 

Mange gjør en heroisk innsats i branntilfeller og andre ulykker, og setter kanskje liv og helse på spill for å redde materielle ting. Det skal de ha all ære for, men vi skal ikke glemme at vi alle har plikt til å gjøre det vi kan – innenfor rimelighetens grenser. Det gjør vi for å redusere skader på våre egne ting og interesser, og for å begrense skadene hvis de allerede har skjedd. Derfor kan du ikke bare stå og se på at huset brenner ned for så å få full erstatning fra forsikringsselskapet.

Plikten fremkommer av forsikringsavtaleloven §4-10, som regulerer avtaleforholdet mellom deg som kunde og forsikringsselskapet ditt.

Hva forventer forsikringsselskapet av deg?

«Innenfor rimelighetens grenser» betyr nettopp dette. Som forsikringstaker har du en skadebegrensningsplikt, og skal gjøre det du kan og som forventes av deg i den aktuelle situasjonen. For eksempel må det kunne forventes at du bærer ting ut av kjelleren hvis vann er på vei inn, så lenge du er fysisk i stand til det. Å sette liv og helse på spill er selvfølgelig ikke forventet. Ei heller forventes det at du klatrer opp på taket i full storm for å sikre TV-antenna. Men det er forventet at du sikrer løse gjenstander ute når det er varslet storm.

Husk at det meste av ting kan kjøpes for penger – det gjelder ikke liv og helse

Les også: Tre tips for å unngå vannskader

Tenk brannsikkerhet

Å ringe brannvesenet kan være tilstrekkelig som skadebegrensende tiltak hvis huset brenner. Hvis vannet flommer over etter et rørbrudd, kan det være greit å stenge hovedstoppekranen og ringe et rørleggerfirma. I disse tilfellene er det også liten hjelp i å ringe forsikringsselskapet før man selv starter skadebegrensningstiltak. Det er lite de kan gjøre i denne fasen av skadeforløpet.

Les også: 8 forhåndsregler for sikkerhet i julen

Står du og ser på at huset ditt brenner ned uten å ringe brannvesenet eller gjøre andre skadebegrensende tiltak, kan du risikere en reduksjon i erstatningen. Ikke fordi du ikke har forsikring, men fordi du ikke har gjort det du kan og skal for å forhindre skadens omfang i henhold til redningsplikten du har.

Sikker på at du er godt kjent med ditt forsikringsbehov? Test deg selv her

Kartlegg ditt forsikringsbehov