sikkerhetsforskrifter.jpg

Hvordan unngå avkortning i erstatningen?

Kommer du utfor en skade er det ikke sikkert forsikringsselskapet dekker hele skaden. Grunnene til det kan være mange. En av dem kan være at du ikke har fulgt sikkerhetsforskriftene.

Hva er sikkerhetsforskrifter?

Sikkerhetsforskriftene i vilkåret er forsikringsselskapets betingelser for at du som kunde skal sikre forsikringsobjektet og begrense muligheten for å bli utsatt for skade eller tyveri. Disse finner du i vilkåret og forsikringsbeviset du får fra forsikringsselskapet ditt, jfr. forsikringsavtaleloven § 2-2c.*

Eksempler på sikkerhetsforskrifter kan være å

  • låse ytterdøren når man går ut
  • låse hengeren mellom bruk
  • ha tilstrekkelig varme på om vinteren
  • påse at verdisaker er innenfor synsvidde eller at de er tilstrekkelig innelåst, for eksempel i dashbord i bil eller i safe på et hotellrom.

De forskjellige dekningene kan ha ulike sikkerhetsforskrifter. Derfor er det viktig å sette seg tilstrekkelig inn i disse når du mottar forsikringsvilkårene fra forsikringsselskapet ditt.

Les også: Forsikringsoppgjør etter innbrudd eller tyveri 

Sett deg inn i sikkerhetsforskriftene i forsikringen din

Konsekvensene av at du ikke følger sikkerhetsforskriftene kan være at du får avkortning i oppgjøret, eller at erstatningen faller bort. Hvor stor avkortningen blir er en vurdering opp imot hvor uaktsom du som forsikringstaker har vært, men de fleste forsikringsselskap forholder seg til avkortningsnormer som følger av nemnds- og rettspraksis.

Skal du unngå avkortning i erstatningen din, anbefaler jeg deg til å sette deg godt inn i hvilke sikkerhetsforskrifter som gjelder for dine forsikringer. Dersom du ikke har vilkårene tilgjengelig kan du ta kontakt med forsikringsselskapet ditt for å få oversendt disse.

* Sikkerhetsforskriftene kan kun inntas i skadeforsikring, syke- og ulykkesforsikringer, men for eksempel ikke i livsforsikringer.

Gratis e-bok: En forsikringsguide for håndverkere