Hvordan vi skader oss i byggebransjen

Finans Norge har kommet med en rapport over yrkesskader meldt i perioden 2002 – 2016 med status pr mars 2018. Tabellen gir innblikk i hvilke bransjer det oftest skjer skade og hvilke skader som rammer. Av dette kan vi lære hvor vi skal sette inn skadeforebyggende tiltak for å unngå at våre ansatte blir påført personskader.

Bygg og anleggsbransjen ligger på tredjeplass når det gjelder antall yrkesskader i Norge. Bare pleie- og omsorgsarbeider og fiske- og fangstfolk ligger marginalt over. Samtidig som ligger bransjen på topp når det gjelder utbetalinger etter en yrkesskade. 

Les også: har du kunnskapen for å utføre livreddende førstehjelp? 

Høye utbetalinger i bygg- og anleggsbransjen
De høye utbetalingene skyldes alvorligheten av skadene som arbeiderne blir påført.

Hva slags skader bygge- og anleggsarbeiderne blir påført, hva som er årsaken og hvordan de oppstår  kan man se på tabellene under:

 

 

Vi ser av dette at de fleste skader seg ved klem-, støt- og bruddskader, tett fulgt av forstuing/forvridning. Nest etter et høyt antall ukjente årsaker, skjer skadene ved installasjoner ute i form av fall som medfører støt-, brudd- og forstuingsskader.

Når vi nå kjenner til dette kan vi lettere sette inn nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå de hyppigste skadene som også medfører de alvorligste utfallene. Aktuelle sikkerhetstiltak kan være nødvendig opplæring og utstyr, tilstrekkelig tid og bevisstgjøring hos den enkelte.  

Dersom du ønsker å lese mer om årsaksstatistikk i yrkesskadeforsikring kan du følge denne lenken (ekstern lenke).

Gratis e-bok: En forsikringsguide for håndverkere