Fordeler med å samle forsikringene på ett sted.jpg

Entreprenører med forsikringene sine spredt rundt blant flere forsikringsselskaper står overfor en innviklet prosess om de kommer utfor en skade. Det er nemlig i skadesituasjonen du høster mest fordeler av at du har samlet forsikringene på ett sted.

Den vanligste argumentasjonen selgere av forsikring kommer med når de skal selge seg inn til deg, er at du får mer rabatt jo flere forsikringer du kjøper. Det er et snev av sannhet i denne påstanden, men det finnes utvilsomt mer vektige argumenter enn pris. Dette krever imidlertid at den som skal selge seg inn kan faget sitt.

Forsikringer som dekker ulike forhold

Som entreprenør har du mange forskjellige forsikringer som grenser opp mot hverandre, selv om de i utgangspunktet dekker ulike forhold. La meg bruke ansvarsforsikring og forsikring for bygg under oppføring som eksempel.

Setter du opp et tilbygg til en eksisterende bygning kan du fort få skader som treffer både tilbygget og eksisterende bygg. Hvis du har skyld i skaden og pekefingeren rettes mot deg, for eksempel på grunn av dårlig tildekking, vil begge forsikringer utløses. Hva skjer så om du har valgt å ha forsikringene i to forskjellige selskaper?

  • Skaden utløser to egenandeler i stedet for én.
  • Det kan oppstå uenighet om hvor grensen for erstatning skal settes mellom de to dekningene, selv om det bare er én skadehendelse.

Det samme gjelder ved innbrudd eller tyveri fra bil. Du får én egenandel for bilskaden og én fra selskapet som forsikrer verktøyet ditt.

Les også: Slik unngår du forsikringsfellene

Samle forsikringene dine for et mer smidig skadeoppgjør

Samler du alle forsikringene dine i ett forsikringsselskap har de full oversikt over hvilke dekninger som kan erstatte eventuelle skader du kommer utfor. Skadebehandlingen vil følgelig bli langt mer fleksibel fordi de har en totaloversikt over alle forsikringene dine.

Har du forsikringene dine spredt, risikerer du å måtte bruke tid på å ringe flere selskap for å finne ut hvilken forsikring som kan komme til bruk. Dette kan være veldig frustrerende og jeg vet mange føler at de nærmest blir overlatt til skadebehandlingen på egen hånd i disse tilfellene.

Vurder pris opp mot tilbudet du får                               

Dette er bare et par eksempler som viser at du bør tenke deg om før du velger å shoppe en forsikring her og en forsikring der. En liten premiebesparelse kan fort bli dyr når skaden først skjer.

Alt kan kjøpes billig, men det er sjelden man får samme vare uavhengig av pris.

Bruk heller en forsikringsleverandør som kan forsikringsfaget og som i tillegg kjenner byggebransjens spesielle behov.  

Gratis e-bok: En forsikringsguide for håndverkere