Reduserer_helseforsikringen_ventetiden_på_helsetjenester.jpg

Stadig flere nordmenn skaffer seg privat helseforsikring, og debatten raser rundt hvorvidt det faktisk gir en effekt i arbeidslivet eller er en helt unødvendig utgift. Her deler én pasient sine erfaringer med helseforsikring.

– Jeg ble lagt inn på sykehus med akutte smerter i magen. Etter tre dager og ingen funn ble jeg sendt hjem med masse smertestillende og henvisning tilbake til fastlegen. Fastlegen henviste meg deretter videre til åtte forskjellige utredninger som hver seg hadde gjennomsnittlig 12 ukers ventetid gjennom det offentlige, med unntak av en utredning som det på den tiden var anslått 1,5 års ventetid på. Først etter alle disse utredningene ble det funnet ut hva som feilte meg. 

Men denne pasienten slapp å vente fordi arbeidsgiveren hans hadde tegnet Vertikal Helseforsikring. Nærmere en halv million nordmenn har i dag privat helseforsikring, de fleste av dem gjennom jobben.

– Fra jeg sendte fullmaktsskjema og henvisningen jeg hadde fått fra fastlegen tok det aldri mer enn et par dager før jeg fikk beskjed om timeavtale hos spesialist og aldri mer enn ti dager før timen var. Etter ni måneder var jeg ferdig utredet og hadde startet med riktig behandling i forhold til den diagnosen som ble stilt. Jeg var smertefri og klar for å jobbe.

Reduserte ventetiden med over 2 år

Det er imidlertid ikke alle som er like enige i at helseforsikring faktisk reduserer sykefraværet. «Helseforsikring gir ikke lavere sykefravær», skriver Sintef, som argumenterer for at helseforsikring ikke har redusert langtidsfraværet i norsk arbeidsliv. Den påstanden står i sterk kontrast til de som arbeider med syke arbeidstakere på daglig basis – og ikke minst til de som selv blir syke:

– Hvis jeg hadde måttet ventet på disse utredningene på vanlig måte, ville det altså ha tatt 3,5 år fordi fastlegen jo venter på resultatet av en undersøkelse før neste eventuelt blir rekvirert. Innen den tid ville jeg sannsynligvis blitt erklært ufør.

Helseforsikring gir behandlingsgaranti

Mange mener mye om verdien og effekten av helseforsikringer, og det har lenge vært et hett politisk tema. Uansett, helseforsikring har utvilsomt sine fordeler:

  • Den gir deg behandlingsgaranti når legen din har foreskrevet behandling eller operasjon for sykdom eller ulykke.
  • Du er garantert spesialistvurdering og behandling eller operasjon innen et avtalt antall dager.
  • Den kan dekke nødvendige utgifter til behandlingen, som for eksempel reise og opphold.

Du slipper med andre ord å vente på den hjelpen du trenger, og korter dermed ned sykeperioden og fraværsperioden betraktelig. For en som går gjennom en vanskelig tid med sykdom, har dette stor betydning. 

– Som ung og ganske ny i arbeidslivet var det tøft å stå utenfor arbeidslivet i flere måneder. Men hadde det ikke vært for helseforsikringen kunne jeg risikert både å være ute av jobb i mye lengere tid, og dermed gått drastisk ned i inntekt, og også få kroniske smerter.

Betydningen er ikke stor kun for arbeidstakerne. Også arbeidsgivere, som ellers risikerer større utgifter, kan dra stor nytte av å få ansatte raskt tilbake i jobb med en effektiv behandlingsprosess – særlig nøkkelpersoner som er vanskelig å erstatte på kort varsel. Det er noe flere bedrifter har hatt i bakhodet når de har gått til anskaffelse av helseforsikring for sine ansatte. Ikke minst er arbeidsplasser med få ansatte spesielt sårbare.

Les også: Hvordan god helseforsikring har betydning for bunnlinjen

God helseforsikring, god kundeservice

En verdifull bieffekt av en god helseforsikring er den tette oppfølgingen, både før, under og etter behandlingen. Oppfølgingen denne pasienten fikk, har han ikke opplevd hos noen offentlig institusjon:

– Jeg ble fulgt opp hver spesialisttime ved at de ringte for å høre hvordan timen hadde gått og hva som var tanken veien videre. Det er jo akkurat sånn vi ønsker det skal være når vi er syke, men jeg har i alle fall aldri opplevd dette ellers. 

Ingen ønsker å komme i slike situasjoner, og vi vil helst ikke tenke på at det skal skje. Men det er smart å være i forkant. De tidsmessige, økonomiske og personlige konsekvensene kan tross alt bli store. For vår kunde er valget enkelt: 

– Hvis jeg kan velge mellom å gå hjemme med smerter i flere måneder og å betale en liten sum for å komme meg fortere gjennom forløpet, velger jeg det siste. Heldigvis hadde jeg en arbeidsgiver som også forstod viktigheten av dette og som allerede lenge før jeg trengte det hadde ordnet helseforsikring for meg. 

Helseforsikring lønner seg. Ansatte føler seg tryggere på arbeidsplassen, og arbeidsgivere kan få dyktige og viktige medarbeidere raskt tilbake i jobb. Det tjener alle på. 

Gratis e-bok: En forsikringsguide for håndverkere