helseforsikring.jpg

Takler bedriften din langvarig, uforutsett sykdom hos de ansatte? Hvis ikke er det viktig å hjelpe den som er syk raskt inn i behandling slik at han eller hun kommer seg raskere tilbake til jobb.

Flere og flere arbeidsgivere tegner helseforsikring på sine ansatte, og da spesielt på det de definerer som ressurspersoner eller nøkkelpersonell. Og det er det gode grunner til.

God helseforsikring reduserer økonomiske tap

De fleste bedrifter er bemannet for reell arbeidsmengde, og dette er ofte knyttet opp mot inngåtte kontrakter og for enkelte serviceoppdrag. Uten helseforsikring kan du få problemer med å oppfylle kontraktsforpliktelsene dine. Konsekvensene av dette er betydelige: 

  • Det kan gi store økonomiske konsekvenser i tillegg til de rene bedriftsøkonomiske kostnadene.
  • Fører sykefraværet til kontraktsbrudd, for eksempel ved forsinket ferdigstillelse eller overlevering, er det ingen andre forsikringer som trer inn.

Dette er med andre ord kostnader bedriften må dekke selv, og innleie av kompetansen bedriften din har behov for er ofte vrient.

Sintef gjennomførte i 2011 en stor spørreundersøkelse i et utvalg av medlemsbedrifter til NHO for å avdekke de bedriftsøkonomiske kostnadene ved sykefravær. Basert på svarene har de regnet seg frem til at de rene bedriftsøkonomiske kostnadene beløper seg til kr 13.000,- pr uke, altså kr 2.600,- pr dag. I tillegg påfører sykemeldinger økt arbeidsbelastning på andre ansatte, noe som igjen kan føre til nye sykemeldinger.

Les også: Har du kunnskapen for å utføre livreddende førstehjelp?

God behandling får ansatte raskt tilbake i jobb

Helseforsikring er en behandlingsforsikring, og standardforsikringen dekker radiologiske undersøkelser og utredning hos legespesialist etter henvisning fra legen din. Behandlinger og operasjoner etter henvisning fra legespesialist dekkes når en medisinsk rådgiver har forhåndsgodkjent behandlingen eller operasjonen.

Den medisinske kompetansebedriften Vertikal Helse, for eksempel, dekker alle somatiske sykdommer som ikke trenger øyeblikkelig hjelp og psykolog der årsaken skyldes en somatisk lidelse. Du vil også få dekket fysioterapi og kiropraktor der dette er foreskrevet av en legespesialist. Det samme gjelder rehabilitering etter behandling.

Les også: Derfor skader unge menn seg oftest på jobben 

De samfunnsøkonomiske tapene knyttet til sykefravær er et helt annet bord enn de bedriftsøkonomiske, og dette kommer i tillegg. Vi anbefaler alltid å tegne helseforsikring på nøkkelpersonell for å få disse så raskt tilbake i jobb som mulig.

Gratis e-bok: En forsikringsguide for håndverkere