RISIKO OG FORSIKRINGSBEHOV PÅ PROSJEKT.png

Det er mange måter å organisere et prosjekt på. Forskjellig organisering/eierskap kan kreve ulike forsikringsløsninger.

I forrige artikkel skrev vi om risikoen ved kontraktsinngåelser for prosjekter man ikke kjenner rekkevidden avFor at forsikringsselskapet skal hjelpe dere til riktige forsikringer må selskapet kjenne til grunnleggende forhold i det enkelte prosjekt når dette avviker fra det ordinære byggeprosjektet der entreprenøren bygger for en byggherre hvor entreprenøren ikke har eierskap til tomten.

Husk at jo høyere opp i entreprise-hiarkiet, jo høyere fortjenestemuligheter og risiko for tap og reklamasjoner bærer du.

Her er noen spørsmål dere bør stille i forhold til forsikring: 

 • Bygger vi i egen regi for salg?
  • Trenger vi byggherreansvarsforsikring?
  • Trenger vi alminnelig ansvarsforsikring (utførelse)?
  • Hvem forsikrer prosjektet (brann, vann- osv.)?
  • Inkluderer forsikringen infrastruktur som vei, vann- og avløp?
 • Har vi leiligheter eller bygning som er ferdigstilt og står for salg?
  • Har vi forsikring for perioden etter ferdigstillelse av enkeltleilighet eller bygning?
 • Velger vi å organisere prosjektet i en rekke med sideentrepriser?
  • Har vi vurdert vårt eget reklamasjonsansvar for kontraherte entreprenører.
  •  Har vi system og kompetanse til å ivareta kontrolltrollansvaret
  • Har vi forsikret prosjektet under ett eller bare gjennom kontraherte entreprenører?
  • Har vi kompetanse til å regressere krav mot alle entreprenørene ved skade?
  • Har vi innhentet forsikringsbevis/attest for alle entreprenørene?
 • Har vi nødvendig kompetanse innenfor totalentreprise?
 • Har vi kontrollkompetanse som hovedentreprenør (de fagene vi har tatt på oss).
 • Innhenter vi forsikringsbevis/attest fra alle entreprenører i prosjektet?

Det er mange ting å ta hensyn når det gjelder forsikringer. Derfor har vi utarbeidet sjekklisten «Ofte glemte forhold i bedrifters generelle forsikringsbehov» for at du skal være sikker på at du har husket alt. 

Last ned sjekklisten for ofte glemte forhold i bedrifters generelle forsikringsbehov